Vrijwilligers van Humanitas gaan de gevangenis in!

(Ex-)gedetineerden kunnen wel wat hulp gebruiken, zowel in de Penitentiaire Inrichting (PI) als bij hun terugkeer in de maatschappij. Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de re-integratie van ex-gedetineerden. Bovendien draagt een geslaagde re-integratie bij aan het voorkomen van een recidive.

De ervaring laat zien dat veel (ex-)gedetineerden problemen ervaren op leefgebieden als: huisvesting, werk of inkomen, zorg en schulden. Door juist op deze gebieden de problemen aan te pakken, wordt de kans op recidive direct na detentie verkleind.

Om gedetineerden hierbij te faciliteren kunnen zij ondermeer terecht in het zogenaamde re-integratiecentrum (RIC). Een RIC is een ruimte in de PI waar gedetineerden met hun hulpvraag terecht kunnen.

Bij het ondersteunen van gedetineerden staat het versterken van hun zelfredzaamheid voorop. De gedetineerden werken daarom zoveel mogelijk zelf aan hun problemen en regelen hun zaken ook zelf.

Het uitgangspunt van de PI, een maximaal beroep doen op de zelfstandigheid van de gedetineerde burger sluit naadloos aan op het basisprincipe van Humanitas, dat er op is gericht de zelfredzaamheid te vergroten.

In het Re-integratie binnen de PI Zwolle krijgen gedetineerden hulp van vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie. Het gaat dan om hulp bij praktische vragen over bijvoorbeeld zorgverzekering, inkomen en/of huisvesting. Of bij het invullen van formulieren om hun terugkeer in de maatschappij zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo kan samen met een vrijwilliger gebeld worden naar verschillende instanties. Bijvoorbeeld om een overzicht te krijgen van eventuele schulden.

De PI Zwolle wil de huidige openingstijden van het RIC uitbreiden, zodat gedetineerden meer mogelijkheden hebben om het RIC te bezoeken. Om die reden is Humanitas Thuisadministratie Zwolle op zoek naar vrijwilligers.

Wil jij (ex-)gedetineerden helpen met de voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij? Wil jij iemand tijdens (in het RIC binnen de PI) of na detentie begeleiden bij de terugkeer naar de samenleving? Ervoor zorgen dat iemand zijn leven zo goed mogelijk weer kan oppakken? Dan komen wij graag met jou in contact. Jouw inzet en talent zijn van groot belang en je bent van harte welkom! Voor meer informatie: stuur een mail naar ta.zwolle@humanitas.nl en wij nemen contact met je op of bel naar Marjolein Oosterlo telefoon 06-42630012.

Terug naar het nieuwsoverzicht