Bestuursleden gezocht!

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. De afdeling Zwolle van Humanitas zet zich met ruim 190 deskundige vrijwilligers en een aantal coördinatoren voor hen in. De vrijwilligers ondersteunen deelnemers bij het weer krijgen van de regie over hun eigen leven. Dit doen ze o.a. via de projecten Match (jongerenmaatjes), Tandem en Thuisadministratie in Kampen, Staphorst, Dalfsen en Zwolle.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de diverse projecten en voor het uitzetten van de koers van de afdeling.

Momenteel is Humanitas Zwolle op zoek naar een nieuw bestuur. Er is een interim bestuur actief dat zich onder andere ten doel heeft gesteld zo spoedig mogelijk een nieuw kernbestuur te vormen. De bedoeling is dat dit kernbestuur gezamenlijk aan de slag gaat om het bestuur verder aan te vullen en te versterken. In het kernbestuur kunnen de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester vooralsnog onderling verdeeld worden. 

Voor leden van dit kernbestuur zijn wij op zoek naar personen die: 

 • Betrokken zijn bij en commitment hebben met het werk van Humanitas.
 • (Liefst) ervaring hebben als bestuurder en zich voor langere tijd willen verbinden.
 • Een hart hebben voor vrijwilligers en het uitvoerende werk.
 • Inzicht hebben in het lokale (maatschappelijke) netwerk en het bestuurlijk speelveld.
 • Beschikken over een actueel en relevant netwerk of dat snel kunnen opbouwen.
 • Een koers kunnen uitzetten, kunnen verbinden en inspireren.
 • Kunnen samenwerken: met relevante partijen en met de verschillende lagen binnen de vereniging (in het bijzonder met het team coördinatoren).
 • Woonachtig zijn of een sterke binding hebben met Dalfsen en/of Kampen en/of Staphorst en/of Olst/Wijhe en/of Zwolle.
 • Gemiddeld 1 dagdeel per week ter beschikking hebben op diverse momenten in de week. In aanvang zal de inwerkperiode 2 dagdelen per week vragen. 

Wat bieden wij u

 • Inwerkperiode door het interim bestuur
 • Mogelijkheid om betrokkenheid en expertise in te zetten voor een deskundige vrijwilligersorganisatie in beweging
 • Ondersteuning vanuit het districtskantoor van Humanitas in Zutphen
 • Training bestuurswerk binnen Humanitas
 • Onkostenvergoeding

Reageren

Heeft u interesse aan deelname aan dit kernbestuur en/of wilt u graag meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marleen van der Linde, districtsbestuur Oost, 06 – 130 706 60.

Wilt u uw belangstelling kenbaar maken, stuur dan uw korte motivatie en CV vóór 17 mei mailen naar zwolle@humanitas.nl. Wij nemen dat spoedig contact met u op. 

Terug naar overzicht