Zwolle

vrijwilliger onderhoud website ErbijKampen

Wil je van betekenis zijn voor mensen die zich eenzaam voelen en/of moeite hebben  met het leggen en/of onderhouden van contacten en lijkt het je leuk om de website www.erbijkampen.nl te onderhouden en te zorgen dat er nog meer informatie op te vinden is? Dan zijn we op zoek naar jou!

Sinds 2016 organiseert Humanitas tijdens de landelijke week tegen de eenzaamheid in samenwerking met andere organisaties in Kampen het “Kom erbij Festival”.
Het doel van het festival is het informeren over en het doorbreken van sociaal isolement. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van de gemeente Kampen makkelijk informatie kunnen vinden om het sociaal isolement te doorbreken. Daarom hebben vrijwilligers van Humanitas deze website gemaakt. Echter: nog lang niet alle informatie staat erop. We willen het nog meer aanvullen met informatie over activiteiten die interessant zijn voor mensen die zich eenzaam voelen.

Vind je het leuk om:

 • Samen met anderen te bepalen hoe we de website verder inrichten?  
 • Samen met anderen een plan te bedenken en er uitvoering aan geven en hierin een coördineerde rol te vervullen?
 • Deel uit te maken van een redactiegroep?
 • Anderen enthousiast te maken om activiteiten aan te melden voor de website?
 • Activiteiten op te zoeken die interessant zijn voor mensen die zich eenzaam voelen?
 • Tekst op de (Wordpress) website te zetten?
 • De agenda actueel te houden?


We verwachten dat je:

 • Enthousiast bent.
 • Bij de start van het vrijwilligerswerk 4 uur per week beschikbaar bent;
 • Na de inwerkperiode gemiddeld 1 à 2 uur per week beschikbaar bent;
 • Goed kunt samenwerken en afstemmen.


Wij bieden:

 • Ervaringsgericht vrijwilligerswerk waarbij eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid wordt gewaardeerd.
 • Scholing middels e-learning en cursus Basisintroductie Vrijwilliger.
 • Professionele begeleiding.
 • Technische en redactionele ondersteuning.


Interesse?


Voor meer informatie kun je contact op nemen met Petra Stevering: 06-57881049, of stuur een korte motivatie met CV naar p.stevering@humanitas.nl

Terug naar overzicht