Zwolle

Vrijwilligers voor anderstaligen

Humanitas thuisadministratie zoekt vrijwilligers voor anderstaligen 

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. 

Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen

Onze hulp is tijdelijk en gelijkwaardig.

Anderstaligen starten hun leven in Nederland vaak vanuit een zeer kwetsbare inkomenspositie. Zij hebben een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning sluiten zij een lening af, dus zij starten al met een schuld. Bovendien maken vluchtelingen vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben.

Humanitas wil deze  groep ondersteunen in

 • Wet- en regelgeving en in (digitale) werkwijze van instanties.
 • Het ontwikkelen van financiële vaardigheden met als doel een overzichtelijke thuisadministratie
 • Het leren omgaan met digitaal betaalverkeer 
 • Het leren vooruitdenken/ plannen van uitgavepatroon 

Wat ga jij als vrijwilliger doen? 

 • De deelnemer ondersteunen bij het ordenen van administratie en financiën
 • Samen overzicht creëren van inkomsten en uitgaven
 • Gezamenlijk maken van een huishoudboekje en budgetplan
 • Wegwijs maken in wet- en regelgeving en werkwijze instanties
 • De ondersteuning bied je bij de mensen thuis 

Wat is je profiel:

 • Goede contactuele vaardigheden
 • Belangstelling voor anderstaligen
 • Om kunnen gaan met laaggeletterdheid/ laagopgeleide anderstaligen of bereid zijn hierover meer te leren
 • Een ordelijke administratie kunnen voeren
 • Minimale verbintenis van 6 maanden

Hoeveel tijd kost het? 

Het tijdsbestek bedraagt ongeveer 2 uur per week voor een periode van ongeveer een jaar. De uren zijn zelf in te plannen 

Wat krijg je ervoor terug? 

 • Scholing, begeleiding en intervisie
 • Een onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering
 • Werkervaring en een waardevolle bijdrage aan je maatschappelijk cv

Enthousiast geworden?

Neem dan contact op met Ghislaine Vreede 06 351 30 470 of g.vreede@humanitas.nl

Terug naar overzicht