Kerstdebat Movisie over verward gedrag

Het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken Movisie organiseert op 21 december het kerstdebat ‘Verward gedrag of verwarde samenleving?’ De bijeenkomst zal gaan over de vraag hoe wij in onze maatschappij omgaan met personen met verward gedrag.

Sprekers Onno Hoes, Doortje Kal, Ed van Hoorn en Bauke Koekkoek zullen hun visie geven, waarna een debat met het publiek volgt.

Het kerstdebat vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht en wordt muzikaal begeleid door studenten van het Utrechts Conservatorium. Toegang is gratis, aanmelden wel verplicht en kan via de site van Movisie.

 

Terug naar overzicht