Begeleide Omgangsregeling

Wij bieden kinderen een plek om na de breuk van hun ouders, contact te hebben met de ouder waar het niet bij woont. Het welzijn van de kinderen staat hierbij voorop.

Ex-partners die de liefde en affectie niet meer bij elkaar vinden, blijven via hun kinderen wél verbonden als ouders. Het lukt niet alle ouders om zelfstandig tot afspraken te komen over de omgang tussen het kind en de ouder waarbij het kind niet woont. Een steuntje in de rug krijgen is dan prettig. Hiervoor is Begeleide Omgang (BOR) door een vrijwilliger een uitkomst.

Onze ondersteuning is ook erg geschikt voor (jonge) ouders die niet in een gezinssituatie geleefd hebben, maar wel een kind gekregen hebben. Met laagdrempelige begeleiding kan het contact met de vader en het kind stapsgewijs vorm krijgen.

Ons aanbod is gratis, laagdrempelig en kan zonder indicatie of verwijzing starten. Het doel van BOR is dat kinderen contact hebben met beide ouders en dat ouders op termijn zelf de omgang kunnen organiseren.  

Wat bieden wij?

Wij gaan er vanuit dat het in het belang van het kind is om op te groeien in contact met beide ouders. Hier heeft het kind niet alleen recht op, het is ook belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en de ontwikkeling van het kind. 

Soms staan spanningen of meningsverschillen tussen de ouders het contact met het kind in de weg. De omgang tussen één van de ouders en het kind komt niet van de grond of verloopt niet naar wens. Dan helpen onze vrijwilligers met tijdelijke steun.

Het doel van BOR is om gescheiden ouders te helpen bij het maken van hanteerbare afspraken over een omgangsregeling. We gaan daarbij uit van het welzijn van het kind en de mogelijkheden van de ouders.

De ondersteuning duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Gedurende het traject wordt met beide ouders (samen) geëvalueerd. De helpende vrijwilliger treedt steeds wat verder terug. Net zolang totdat de ouders een omgangsregeling hebben die werkt. De vrijwilliger lost de problemen niet op, maar faciliteert en ondersteunt.

Voor wie?

Onze ondersteuning is er voor:

 • kinderen die een neutrale plek nodig hebben om contact te hebben met de ouder waar hij/zij niet bij woont;

 • ouders die na een relatiebreuk een steuntje in de rug kunnen gebruiken;

 • ouders die uit elkaar zijn en één of meer kinderen hebben van 0-12 jaar oud;

 • ouders die bereid zijn afspraken te maken over omgang, maar die dat op dit moment nog niet zonder begeleiding aandurven;

 • ouders die het prettig vinden om in mens-tot-mens contact ondersteund te worden door een neutrale en levenservaren vrijwilliger.

 • ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen;

 • ouders waarvan tenminste één van de ouders in Amsterdam woonachtig is.

Voor wie niet?

 • ouders in langdurig verharde conflictsituaties, waarbij elkaars ouderschap bestrijd wordt / agressie tussen ouders;

 • ouders met zware psychische problemen (of kinderen);

 • verslaving;

 • onveiligheid;

 • ouders die niet gemotiveerd zijn een stap in elkaars richting te zetten.

 Wat kun je verwachten?

 • de vrijwilliger is aanwezig bij de omgang tussen ouder en kind;

 • de vrijwilliger helpt desgewenst kinderen met de overgang van de ene ouder naar de andere ouder;

 • het kind en de vrijwilliger zijn voldoende vertrouwd met elkaar, zodat het kind tijdens de omgang kan terugvallen op de vrijwilliger (als dat nodig is);

 • de vrijwilliger kan meedenken en helpen met tips en feedback;

 • de eerste omgangsmomenten vinden op neutraal terrein plaats. Hier is een huiselijke en kindvriendelijke kamer voor ingericht op het kantoor van Humanitas

 • stapsgewijs wordt toegewerkt naar omgang bij de ouder (of bijv. familie) thuis;

 • de vrijwilliger begeleidt gemiddeld eens per 2 weken;

 • tussentijds evalueren de coördinator (en de vrijwilliger) met de ouders;

 • de draagkracht van het kind is het uitgangspunt en er wordt rekening gehouden met het tempo van ouders;

 • de ondersteuning begeleiding kan ook buiten kantoortijden;

 • Begeleide Omgangsregeling (BOR) is gratis;

 • er wordt geen dossier bijgehouden of gerapporteerd aan derden.

Hoe meld ik me aan?

Beide ouders melden zich vrijwillig aan. Dit kan ook op initiatief van één van de ouders. De coördinator BOR stelt telefonisch een aantal vragen en beoordeelt of ouders in aanmerking komen voor begeleiding. In dat geval volgt er een individueel intakegesprek met de ouders apart. Bij dit gesprek is ook de beoogde vrijwilliger aanwezig. Hierna volgt de kennismaking tussen het kind en de vrijwilliger. Als dit positief verloopt, start de begeleide omgang.

Meer informatie of aanmelden?

De coördinatoren dragen zorg voor de intake en evaluatie met ouders, de koppeling van de vrijwilligers aan ouders en kinderen, de werving en training (incl. bijscholing) van nieuwe vrijwilligers. Voor meer informatie kan je contact opnemen met één van de coördinatoren. 

Aanmelding vrijwilligers

BOR Humanitas werkt met levenservaren, betrokken en gemotiveerde vrijwilligers. Na een intensieve training worden ze door de coördinator gekoppeld aan ouders en kinderen. Voorop staat dat de vrijwilligers er in het belang van het kind zijn. Voor alle nieuwe vrijwilligers geldt dat zij een training volgen voordat zij daadwerkelijk kunnen starten met het vrijwilligerswerk. Aanmeldingen zijn altijd welkom! 

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk bij Begeleide Omgangsregeling (BOR)? Heb je affiniteit met ouders en kinderen in een scheidingssituatie? En ben je gemotiveerd je in te zetten voor een goed contact tussen ouders en kinderen? Dan horen wij graag van jou! Er zal dan zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Enkele praktijkvoorbeelden

“We kunnen nu weer makkelijker praten”

Als Deborah vijf maanden zwanger is, gaan zij en Wesley uit elkaar. Ze zegt: “ik wilde dat mijn dochter haar vader zag. Maar toen we afspraken over de omgang wilden maken, leverde dat teveel spanning op. Zo kwamen we bij BOR terecht. Ik merk aan mijn dochter dat ze blij is als ze haar vader ziet. Als hij binnenkomt, kruipt ze naar hem toe en wil opgetild worden. Dat zit absoluut goed.” En vader Wesley: “Ik zie mijn dochter twee uur per week. Een keer in de omgangsruimte van BOR, samen met de vrijwilliger, de andere keer bij mijn zus. Het einddoel is een weekend bij mij. Maar dan moet ik eerst op mezelf wonen”.

Dylan (5 jaar)

Na de scheiding van de ouders van een Dylan (5 jaar) is de omgang aanvankelijk goed geregeld. De jongen heeft een jaar lang contact met zijn vader. Totdat moeder een nieuwe relatie krijgt en er ruzie ontstaat over de verdeling van spullen. Er zijn veel conflicten en bij het halen en brengen is er altijd ruzie. De vader raakt overspannen en Dylan gaat niet meer naar zijn vader. Na een tijd wil de vader weer omgang en vraagt de hulp van BOR Humanitas. De moeder wil hem een kans geven. Langzaam worden de contacten hersteld, eerst in de omgangskamer van BOR, later elders en ten slotte bij vader thuis. De ondersteunende rol van de vrijwilliger, begeleid door de coördinator, is hierbij cruciaal. De omgang is intussen hersteld en Dylan heeft contact met zijn vader volgens een vaste regeling. 

 

Vacatures
Stevige vrijwilligers voor kinderen van gescheiden ouders

Wil jij het verschil maken voor kinderen van gescheiden ouders? Word dan vrijwilliger voor BOR Humanitas. Bij BOR Humanitas ondersteunen vrijwilligers met (levens-)ervaring ouders en kinderen bij de uitvoering van de omgangsregeling. Het gaat om kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 0-12...

Bekijk alle vacatures