Disclaimer en privacy

Disclaimer

Humanitas heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. We streven ernaar alle informatie zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle informatie op de site in alle gevallen correct of volledig is. Humanitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. Humanitas behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. 

Op deze site staan verwijzingen en/of links naar andere websites die niet door Humanitas worden beheerd. Humanitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Humanitas tenzij anders vermeld.

Het is toegestaan om teksten en informatie van deze website te gebruiken voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat Humanitas als bron wordt vermeld. Foto’s en video’s op de website mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt. Voor toestemming kunt u zich wenden tot Ilse van Sloten, email: i.vansloten@humanitas.nl

Privacy-verklaring

Doel en achtergrond gegevensverwerking
Als je een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die je ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van deelnemers in onze programma’s verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

De gegevens die wij van je vragen zijn:

Naam, adres, woonplaats
Telefoon
e-mail
zonodig: geboortedatum

zonodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van het programma waar je je voor aanmeldt

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verpichting hebben.

Humanitas gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar websitebezoekers. We houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Doel en achtergrond gegevensverwerking Als je een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die je ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van deelnemers in onze programma’s verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

De gegevens die wij van je vragen zijn:

Naam, adres, woonplaats Telefoon e-mail zo nodig: geboortedatum

zo nodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van het programma waar je je voor aanmeldt

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Van jouw bezoek aan onze website houden wij het klikgedrag bij in geanonimiseerde vorm. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren. Overige bezoekgegevens slaan wij niet op.  

Facebook en Twitter
Op deze website zijn knoppen opgenomen van Facebook en Twitter als onderdeel van de site. Via deze knoppen worden geen cookies van Facebook of Twitter geplaatst.

Beveiliging
De gegevens die je invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL)

Links naar andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien wij gegevens van je verwerken, dan  heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden geïnformeerd over onze activiteiten door het sturen van een e-mail naar info@humanitas.nl.

Meer weten?

Wil je meer weten over de inhoud van onze site of hoe we met gegevens omgaan? Stuur een mail naar: info@humanitas.nl.