Gezamenlijke activiteiten

BOR

Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. Begeleide OmgangsRegeling (BOR) helpt je. Vrijwilligers kunnen ondersteunen bij het vormgeven van een omgangregeling.

Zomeropvang

Humanitas organiseert iedere zomer opvang voor kinderen met AD(H)D en/of autisme (ASS). De vakantieweken zijn bedoeld om ouders/verzorgers tijdens de lange zomervakantie een beetje te ontlasten wanneer geen andere opvangmogelijkheden voorhanden zijn.

Topclub voor jongeren met autisme

De Topclub is een club voor jongeren met een vorm van autisme. Er worden gezellige activiteiten ondernomen. De leeftijd van de deelnemers varieert per groep enigszins, van 13-18 jaar of van 16-23 jaar.

Kindervakantieweken

Elk jaar bieden we kinderen toffe vakantieweken vol lol, spelletjes en avontuur. Kinderen die een vakantie goed kunnen gebruiken omdat ze door omstandigheden vaak niet op vakantie kunnen.

HIV/AIDS Steunpunt

Het Hiv-Aids Steunpunt Noord is voor mensen met HIV in de drie noordelijke provincies. Wanneer je HIV geïnfecteerd bent heb je veel vragen. Veel mensen raken hierdoor in een isolement.