HIV/AIDS Steunpunt

Het Hiv-Aids Steunpunt Noord is voor mensen met HIV in de drie noordelijke provincies. Wanneer je HIV geïnfecteerd bent heb je veel vragen. Veel mensen raken hierdoor in een isolement.

Over de activiteit Bij het HAS kunnen mensen informatie inwinnen over verschillende vragen omtrent HIV en Aids. Daarnaast voorziet het steunpunt in individuele ondersteuning door middel van een 'buddy'. Verder organiseert het steunpunt iedere maand een HIV café waar mensen met HIV lotgenoten kunnen ontmoeten. NOPPAL is ook een lotgenotengroep: iedere maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor mensen met HIV van allochtone afkomst.

Informatie voor vrijwilligers Wanneer u één dagdeel per week tijd hebt en iemand met HIV thuis wilt bezoeken dan kunt u vrijwilliger worden bij het HAS. Ter ondersteuning zijn er tweemaandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten. U krijgt in de uitvoering van uw werk ondersteuning van één van onze beroepskrachten.

Informatie voor cliënten Wanneer u HIV geïnfecteerd bent en of een naaste bent van iemand met een HIV infectie dan kunt u contact opnemen met het steunpunt. De projectmedewerker gaat met u in gesprek over welke vorm van ondersteuning u nodig denkt te hebben. Soms is een informatief gesprek voldoende maar als u het leuk vindt om een vrijwilliger thuis op bezoek te krijgen dan zal er gekeken worden welke vrijwilliger bij u past. U kunt ook altijd gebruik maken van één van beide lotgenoten groepen. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.