District Noord

Humanitas Begeleide Omgangsregeling

Ouders willen ook na een scheiding het beste voor hun kinderen. Vrijwilligers kunnen ouders ondersteunen bij het vormgeven van een omgangregeling.

Vaak is een goede omgangsregeling in het belang van het kind, maar valt het voor ouders soms niet mee om deze tot stand te brengen. In zo'n situatie kan de BOR uitkomst bieden. Vrijwilligers kunnen ouders ondersteunen bij het vormgeven van een omgangregeling.

Wat is het?

BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger aanwezig is bij het contact tussen kind(eren) en de niet-verzorgende ouder. Het streven is om de omgang positief, ontspannen en plezierig te laten verlopen. Doel is dat de ouders vertrouwen herwinnen en tot een zelfstandige omgangsregeling komen. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders. De BOR is
er op gericht dat kinderen een band met hun beide ouders behouden. BOR is voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Wat houdt de ondersteuning in?

De vrijwilliger is bij de omgangen aanwezig. Hij/zij denkt met de ouders mee en helpt bij het maken van afspraken. Gedurende het traject wordt er een paar keer geëvalueerd. De ondersteuning is laagdrempelig. De vrijwilliger stelt zich gelijkwaardig aan de ouders op en kiest geen partij. De omgang vindt plaats op een neutrale plek. Dit kan bij Humanitas of eventueel op een neutrale plek elders. Humanitas heeft verschillende locaties beschikbaar verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe.

Wat is het omgangshuis?

Het Omgangshuis is een voorziening in het pand van Humanitas in de stad Groningen, waar meerdere ouders en kinderen (op afspraak) omgang kunnen hebben. De setting is wat informeler en de BOR kan hier wat langduriger zijn dan bij een individuele BOR. Het Omgangshuis is open op de vrijdagmiddag in de even weken. Er zijn altijd twee begeleiders aanwezig.

Hoe lang duurt het?

De ondersteuning duurt doorgaans drie tot zes maanden. Wat is de positie van de vrijwilliger? De vrijwilligers van de BOR nemen een neutrale positie in. Ze houden geen dossier bij. Er vindt geen inhoudelijke terugkoppeling plaats naar andere instanties. Wel kan, met toestemming van beide ouders, een externe partij (bv. Raad v.d. Kinderbescherming) aanwezig zijn bij evaluaties en/of het afsluitend
gesprek.

Hoe werkt de aanmelding?

Voorwaarde is dat beide ouders gemotiveerd zijn om tot een zelfstandig omgangsregeling te komen. Daarom vragen we beide ouders om zich aan te melden. Dit kan telefonisch of per mail. Er wordt, soms na een kort telefonisch intakegesprek, een registratieformulier toegestuurd naar beide ouders afzonderlijk. Wanneer beiden het formulier ingevuld hebben teruggestuurd, neemt een vrijwilliger contact op voor een kennismakingsgesprek.

Wat kost het?

De geboden hulp is gratis. Eén van de ouders moet WA-verzekerd zijn.

Wil je meer weten over BOR? Wil je graag gebruik maken van het aanbod van BOR of juist ouders helpen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op!