District Noord

Humanitas Begeleide Omgangsregeling

Gescheiden ouders kunnen samen met begeleiders van BOR toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling voor de kinderen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het kind met beide ouders een band op kan bouwen. 

De periode tijdens en na een scheiding is een periode van hevige verandering, waarin ouders van kinderen gevoelens van boosheid, verdriet en frustratie kunnen ervaren. De impact die deze emoties hebben op ouders, maakt soms dat zij het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling voor hun kind of kinderen. Dit terwijl beide ouders beseffen dat een dergelijke regeling er in het belang van hun kinderen wel moet komen. De Begeleide Omgangsregeling (BOR) van Humanitas kan in dit soort situaties ondersteuning bieden.

Wat is BOR?

BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is bij de bezoeken van kinderen aan de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hen heeft.

Het centrale uitgangspunt van BOR is dat een kind de mogelijkheid krijgt om na een scheiding met beide ouders een band te behouden. Het blijkt dat kinderen die met hun beide ouders contact hebben, positievere toekomstperspectieven en minder kans op (gedrags-)problemen hebben dan kinderen die het contact met een ouder verliezen.

Gedurende BOR wordt daarom toegewerkt naar een zelfstandige omgang, waarbij de ouders zelf vorm geven aan de wijze waarop het kind het contact behoudt met hen beiden.

De begeleiding die wordt geboden is veelal praktisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, wordt de overgang van de ene ouder naar de andere versoepeld, etc.

Praktische kwesties

  • Aanmelding kan alleen door de ouders worden gedaan. Beide ouders dienen zich aan te melden.

  • De bezoeken vinden in principe plaats op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een ruimte bij Humanitas. Indien nodig haalt en/of brengt de vrijwilliger van BOR de kinderen naar de afgesproken neutrale plaats.

  • BOR neemt een neutrale positie in. Dit betekent dat er geen verslaglegging wordt gedaan, en geen inhoudelijke terugkoppeling plaatsvindt naar betrokken instanties (bijv. de Raad van de Kinderbescherming).

  • De doelstelling van BOR is dat de ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Het is van belang dat beide ouders deze doelstelling onderschrijven.

Kosten

De geboden hulp is gratis. Kosten door de ouders gemaakt zijn voor de ouders zelf. Eén van de ouders moet WA verzekerd zijn.