BOR

Ouders willen ook na een scheiding het beste voor hun kinderen. Vrijwilligers kunnen ouders ondersteunen bij het vormgeven van een omgangregeling.

Een kind heeft na een echtscheiding recht op contact met beide ouders. Een goede omgangsregeling is daarom belangrijk, maar niet alle ouders slagen er in om deze tot stand te brengen. In zo'n situatie kan de BOR uitkomst bieden. Vrijwilligers kunnen ouders ondersteunen bij het vormgeven van een omgangsregeling.

Wat is het?

BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger aanwezig is bij het contact tussen kind(eren) en de niet-verzorgende ouder. Het streven is om de omgang positief, ontspannen en plezierig te laten verlopen. Doel is dat de ouders vertrouwen herwinnen en tot een zelfstandige omgangsregeling komen. Onze vrijwilligers gaan uit van het belang van de kinderen en de mogelijkheden van de ouders. De BOR is er op gericht dat kinderen een band met hun beide ouders behouden. BOR is voor kinderen van 0 - 12 jaar.

Wat houdt de ondersteuning in?

De vrijwilliger is bij de omgangen aanwezig. Hij/zij denkt met de ouders mee en helpt bij het maken van afspraken. Gedurende het traject wordt er een paar keer geëvalueerd. De ondersteuning is laagdrempelig. De vrijwilliger stelt zich gelijkwaardig aan de ouders op en kiest geen partij. De omgang vindt in eerste instantie plaats op een neutrale plek. Dit kan bij Humanitas of op een neutrale plek elders. Humanitas heeft verschillende locaties beschikbaar verspreid over Groningen, Friesland en Drenthe. In de loop van het traject kunnen de omgangen plaatsvinden bij de uitwonende ouder thuis. Het is immers de bedoeling dat het kind daar (weer) naar toe gaat, als de ouders zo ver zijn dat ze zelf hanteerbare afspraken kunnen maken over een omgangsregeling regeling is.

We streven ernaar om de ondersteuning binnen 6 maanden af te ronden. De ouders hebben zo een half jaar de tijd om afspraken voor een zelfstandige regeling vorm te geven.

Wat is het omgangshuis?

Het Omgangshuis is een voorziening in het pand van Humanitas in de stad Groningen, waar meerdere ouders en kinderen (op afspraak) omgang kunnen hebben. De setting is wat informeler en de BOR kan hier wat langduriger zijn dan bij een individuele BOR. Het Omgangshuis is open op de vrijdagmiddag in de even weken. Er zijn altijd twee begeleiders aanwezig.

De vrijwilliger

De vrijwilligers werken op voet van gelijkwaardigheid samen met de beide ouders. Zij kiezen partij voor het kind en hebben een neutrale positie t.o.v. de ouders. De vrijwilliger heeft geen behandelplan, houdt geen dossier bij en gaat vertrouwelijk om met alle informatie. De vrijwilliger koppelt ook geen inhoudelijke informatie terug naar andere instanties. Wel kan, met toestemming van beide ouders, een externe partij (bv. Raad v.d. Kinderbescherming) aanwezig zijn bij evaluaties en/of het afsluitend gesprek.

De vrijwilliger is geschoold en wordt ondersteund door een beroepskracht van Humanitas.

Hoe werkt de aanmelding?

Voorwaarde is dat beide ouders gemotiveerd zijn om tot een zelfstandig omgangsregeling te komen. Daarom vragen we beide ouders om zich aan te melden. Dit kan telefonisch of per mail. Er wordt, soms na een kort telefonisch intakegesprek, een registratieformulier toegestuurd naar beide ouders afzonderlijk. Wanneer beiden het formulier ingevuld hebben teruggestuurd, neemt een vrijwilliger contact op voor een kennismakingsgesprek waarin ook concrete afspraken worden gemaakt over de eerste omgangsmomenten.

Wat kost het?

De geboden hulp is gratis. Eén van de ouders moet WA-verzekerd zijn.

Wil je meer weten over BOR? Wil je graag gebruik maken van het aanbod van BOR of juist ouders helpen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op!

Vacatures
Vrijwilliger Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Humanitas zoekt in Groningen en Drenthe vrijwilligers die gescheiden ouders ondersteunen bij het tot stand komen van een omgangsregeling. Wil jij meehelpen afspraken te maken en zorgen voor een positieve en plezierige sfeer bij een omgang? Word dan vrijwilliger!

Bekijk alle vacatures