Bestuurswerk voor Humanitas is een plezierige uitdaging

Dat vindt Ina Schras (57 jaar), bestuursvoorzitter van de afdeling Heerenveen. Zij doet dit werk al vier jaar en geniet er elke dag nog van. Een gesprek met een gedreven vrijwilliger die graag zou willen dat meer mensen zich zo voor hun medemens inzetten.

Ina Schras, bestuursvoorzitter Humanitas Heerenveen

Naast je werk

In haar jeugd heeft Ina een sportopleiding gedaan en in die sector heeft ze eerst ook gewerkt, onder meer als manager van een sportcomplex in Arnhem. Later stapte ze in de verf- en behangzaak annex schildersbedrijf van familie in Heerenveen. De zaken gaan goed: ze hebben momenteel tien medewerkers in dienst. Maar Ina vindt werk alleen niet genoeg.  “Van jongs af aan heb ik het normaal gevonden dat je naast je je naast je werk ook maatschappelijk inzet. Ik heb dus altijd vrijwilligerswerk naast studie en beroep gedaan. Al heel jong was ik bijvoorbeeld al onbetaald voorzitter van een sportvereniging.”

Afwisselend

Ina ervaart het bestuurswerk als heel gevarieerd. “Wij houden ons bezig met het bedenken hoe we aan nieuwe vrijwilligers komen, het houden van presentaties, het aanvragen van subsidies, het regelen van foldermateriaal, het afstemmen van onze activiteiten op die van andere welzijnsinstellingen en de gemeente, eigenlijk te veel om op te noemen. Ik vind dat erg leuk werk: je bent steeds met verschillende dingen bezig, maar natuurlijk wel steeds met de grote lijnen.”

Abstract

Dat bezig zijn met het beleid van de organisatie zou volgens Ina wel eens de reden kunnen zijn dat nieuwe bestuursleden lastig te vinden zijn. “Het maakt dat mensen het werk misschien wat abstract vinden. Bovendien zijn het vaak ook niet van die afgebakende bezigheden. En daarnaast kan het bij pieken soms even heel erg druk zijn. En je hebt natuurlijk toch ook wel een zekere verantwoordelijkheid in het bestuur. Het kan best zijn dat mensen daar geen zin in hebben in hun vrije tijd. Jammer Ina vindt het wel jammer dat het niet storm loopt bij de aanmelding van nieuwe bestuursleden. Het beperkt bijvoorbeeld de armslag van Humanitas in Heerenveen. “Doordat we momenteel maar vijf bestuursleden hebben, ondernemen we de laatste tijd bewust even geen nieuwe activiteiten.”

Voordelen

Volgens Ina zouden mensen, die vrijwilligerswerk zoeken, zich meer moeten realiseren dat een bestuursfunctie bij Humanitas je veel kan brengen. “In de eerste plaats krijg je bij ons als nieuw bestuurslid volop de kans te ontdekken waar je sterke punten liggen en die uit te bouwen. Dus als je merkt dat je iets hebt met financiën, kun je penningmeester worden of die ondersteunen als er al een is. En als je iets hebt met communicatie, kun je PR-klussen doen.  Verder doe je in het bestuur van Humanitas  uitgebreide bestuurservaring op; en die kun je later goed gebruiken in andere – misschien wel betaalde! - banen."

"Je krijgt volop de kans te ontdekken waar je sterke punten liggen en die uit te bouwen."

Goed op je cv

"Tot slot staat een bestuursfunctie bij Humanitas sowieso goed op je cv. Want Humanitas staat als welzijnsorganisatie goed aangeschreven. En daar komt nog bij dat nieuwe bestuursleden niet per se aan bepaalde opleidingseisen hoeven te voldoen. Kijk, ze moeten natuurlijk wél de doelstellingen en werkwijze van Humanitas onderschrijven. En je moet communicatief vaardig zijn en in een team kunnen werken. Maar dat is het dan ook wel zo’n beetje.”

Ontroerd

Overigens zijn bestuursleden niet alléén maar met beleidswerk bezig, houdt Ina ons voor. Ze kunnen – als ze daar zin in hebben – best gewoon ook meedoen met de uitvoering van eenmalige projecten. “Humanitas Heerenveen organiseerde vorig jaar een kerstdiner voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Als bestuur hebben we toen voor die mensen gekookt en de bediening gedaan. Nou, door onze inzet hebben die mensen een schitterende kerst gehad!. Ik zie nog een meisje voor me dat er zich helemaal speciaal voor had aangekleed met een rood jurkje. Daar raak ik nu nog door ontroerd.”

Iets voor jou?

Als je door dit interview geïnspireerd bent eens te onderzoeken of bestuurswerk iets voor je is, neem dan contact op met Humanitas. Misschien beschik je over onvermoede talenten waarmee je niet alleen anderen maar ook jezelf een goede dienst bewijst.

Tekst en foto: Dirk Goudberg