Districtsbestuur

Het bestuur van district Noord bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: Mw. Rika Pot

Secretaris: Mw. Ieke Verveld

Penningmeester:  Dhr. Bert van Krieken

Algemene bestuursleden

Mw. Lenie Kootstra

Mw. Sjikke Mulder