Humanitas Academie

Scholing vrijwilligers Voorjaar 2020

Humanitas nodigt je van harte uit om deel te nemen aan de scholing voor vrijwilligers die actief zijn binnen Humanitas.

In het voorjaar van 2020 worden er weer trainingen gepland voor vrijwilligers. Hieronder meer informatie over deze trainingen. U kunt zich tot twee weken voor aanvang van de training opgeven via emailadres info.noord@humanitas.nl. De geplande data en locaties volgen in januari.  

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden
Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst 'Besturen bij Humanitas' voor nieuwe bestuursleden en/of bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond. Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.

Datum: 11 januari 2020
Locatie: Humanitas Groningen Akerkhof zz 22
Tijd: 10.15 - 14.15 uur

Basistraining Thuisadministratie
Algemene basisscholing van drie bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. In de eerste en tweede bijeenkomsten wordt nader ingegaan op doelstelling, werkwijze, uitgangspunten van Humanitas en de Thuisadministratie. Op de derde avond staat omgaan met schulden en motiverende gespreksvoering centraal.

Basistraining Coördinatorschap: Bijeenkomst het begeleiden van een vrijwilligersgroep
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan een goede voorbereiding en begeleiding voor je vrijwilligers en de manier waarop je feedback geeft. Daarnaast kijken we naar het coördinatorschap voor wat betreft het organiseren en leiden van een groepsbijeenkomst van vrijwilligers. Wat zijn de doelen van een terugkombijeenkomst en hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft. 

Basistraining Coördinatorschap: Bijeenkomst Intake en koppeling en grenzen van het vrijwilligerswerk
In deze bijeenkomst komt zowel het intakegesprek met de deelnemer als ook het  koppelingsgesprek aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die van belang zijn bij deze gesprekken. De rol en verantwoordelijkheid als coördinator om mede de grenzen van vrijwilligers te bewaken komt ook aan bod.

Basistraining Steun bij verlies
Deze training is voor vrijwilligers die bij een rouw/steun bij verliesgroep actief zijn in de individuele begeleiding. In deze bijeenkomst is er aandacht voor wat steun bij verlies inhoudt en de begeleiding die vrijwilligers vanuit Humanitas kunnen bieden. Naast theorie over verlies is er aandacht voor hoe we in de praktijk een contact opbouwen en stoppen en voor communicatieve vaardigheden, zoals luistertechnieken.

Basistraining Omgaan met grenzen
Deze training is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken. Aan bod komen o.a. soorten grenzen, onze activiteiten en hun grenzen, praktijksituaties waar je mee wordt geconfronteerd, nee zeggen en rol en houding van de vrijwilliger.

Data spreekuren 2019 Docufiller, Website en HRS:
Vrijdag 20 december. 
Locatie: Humanitas Groningen, Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen
Tijdstip: 9.00 - 12.30 uur