Humanitas Academie

Scholing vrijwilligers 

In het voorjaar van 2021 zullen onderstaande trainingen online aangeboden worden (afgezien van de bijeenkomst nieuwe bestuursleden). Je kunt je aanmelden voor een training of bijeenkomst tot een week van te voren via
dit aanmeldformulier.

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden
Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst 'Besturen bij Humanitas' voor nieuwe bestuursleden en/of bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond. Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.
Voorbereiding: Online training ‘Besturen bij Humanitas’.

Datum en tijd: 26 juni 2021 van 10.30 - 14.30 uur 
Locatie: Kantoor Humanitas, Akerkhof zz 22, Groningen

Coördinatorentraining Intake en koppeling 
In deze online bijeenkomst komt zowel het intakegesprek met de deelnemer als ook het  koppelingsgesprek aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die van belang zijn bij deze gesprekken. De rol en verantwoordelijkheid als coördinator om mede de grenzen van vrijwilligers te bewaken komt ook aan bod. De bijeenkomst sluit aan op de online Basistraining Coördinatorschap (deel 7 en deel 8). Zo leer je online: Ga naar intranet.humanitas.nl en klik op Humanitas Academie. Log in met je persoonlijke inlognaam en wachtwoord die je ook gebruikt voor o.a. HRS en het online declareren. Graag zien we je terug op de bijeenkomst waarin we o.a. de opdrachten bespreken en samen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Datum en tijd: 6 april 2021 van 13.00 - 15.00 uur
Online via Zoom

Coördinatorentraining Het begeleiden van een vrijwilligersgroep
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan een goede voorbereiding en begeleiding voor je vrijwilligers en de manier waarop je feedback geeft. Daarnaast kijken we naar het coördinatorschap voor wat betreft het organiseren en leiden van een online groepsbijeenkomst van vrijwilligers. Wat zijn de doelen van een terugkombijeenkomst en hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft. 
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Coördinatorschap’, met name deel 3 en 5.

Datum en tijd: 11 maart 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Online via Zoom

Online uitwisseling voor vrijwillige coördinatoren: taalondersteuning en taalcafé (ervaringen, mogelijkheden en tips)
In deze online bijeenkomst besteden we aandacht aan de huidige praktijk, wat lukt wel, wat lukt niet, hoe zijn je ervaringen op dit moment en wat vind je lastig. Daarnaast staan we stil bij het belang van contact houden met vrijwilligers en deelnemers en we delen / geven technische en inhoudelijke tips hoe je dat kan doen. Bijvoorbeeld hoe kan je op een leuke manier online contact blijven houden met je deelnemer of hoe zou je online een taalcafé kunnen organiseren.

Datum en tijd: volgt
Online via Zoom

Basistraining Thuisadministratie 
Algemene basisscholing van twee online bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. In de bijeenkomsten wordt nader ingegaan op doelstelling, werkwijze, uitgangspunten van Humanitas en de Thuisadministratie. Daarnaast staan praktijksituaties, het stellen van grenzen en jullie vragen centraal.

Datum en tijd: 12 en 19 maart 2021 van 10.00 - 12.30 uur
Online via Zoom
Er is een oefenmoment gepland op 10 maart van 13.00 - 14.00 uur

Online uitwisseling voor (vrijwillige) coördinatoren: Maatjescontact/huisbezoek in de praktijk (ervaringen, mogelijkheden en tips)
In deze online bijeenkomst besteden we aandacht aan de huidige praktijk, wat lukt wel, wat lukt niet, hoe zijn je ervaringen op dit moment en wat vind je lastig. Daarnaast staan we stil bij het belang van contact houden met vrijwilligers en deelnemers en we delen/geven technische en inhoudelijke tips hoe je dat kan doen. Ook belichten we kort nieuwe initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen in coronatijd.  

Datum en tijd: 18 maart 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Online via Jitsi of Zoom

Basistraining Steun bij verlies
Deze online training is voor vrijwilligers die actief zijn in de individuele begeleiding bij een activiteit steun bij verlies. In deze bijeenkomst is er aandacht voor wat steun bij verlies inhoudt en de begeleiding die vrijwilligers vanuit Humanitas kunnen bieden. Naast theorie over verlies is er aandacht voor hoe we in de praktijk een contact opbouwen en stoppen en voor communicatieve vaardigheden, zoals luistertechnieken.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Steun bij Verlies’.

Datum en tijd: 22 en 25 maart van 10.00 - 12.30 uur
Online via Zoom

Online uitwisseling voor (vrijwillig) coördinatoren: Voorlezen in de praktijk (ervaringen, mogelijkheden en tips)
In deze online bijeenkomst besteden we aandacht aan de huidige praktijk, wat lukt wel, wat lukt niet, hoe zijn je ervaringen op dit moment en wat vind je lastig. Daarnaast staan we stil bij het belang van contact houden met vrijwilligers en deelnemers en we delen / geven technische en inhoudelijke tips hoe je dat kan doen.

Datum en tijd: 30 maart 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Online via Jitsi of Zoom

Basistraining Omgaan met grenzen
Deze online training is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken. Aan bod komen o.a. soorten grenzen, onze activiteiten en hun grenzen, praktijksituaties waar je mee wordt geconfronteerd, nee zeggen en rol en houding van de vrijwilliger.

Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen op de website van Humanitas

Datum en tijd: 7 april 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Online via Zoom

Basistraining Voorlezen
In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod waar voorleesvrijwilligers in de praktijk mee te krijgen, zoals:

  • Interactief voorlezen/ Hoe leer je een taal
  • Interculturele communicatie/ Het omgaan met andere normen en waarden
  • Omgaan met emoties
  • Grenzen van het vrijwilligerswerk

Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen en Versterkend gesprek op de website van Humanitas 

Datum en tijd: 16 april 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Online via Teams of Zoom

Webinar HRS (door het Landelijk Bureau)
Wat waren de basis ideeën achter het gebruik van HRS ook alweer, hoe worden deze in praktijk gebruikt? Wat kun je uit HRS halen en wat doe je daar dan mee? Welke vrijheden heb je daarbij?

Datum en tijd: 25 maart 2021 van 10.00 - 11.30 uur
Aanmelden via deze link

Nieuwe online trainingen voor iedereen!
De Humanitas Academie heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die iets wil doen of doet voor een ander. Onlangs zijn daar drie nieuwe aan toegevoegd: Rouw in Coronatijd, Stress en Eenzaamheid. Klik hier voor deze korte online trainingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Voor onderstaande trainingen volgt binnenkort de planning:

Basistraining Maatjescontact/Vriendschappelijk Huisbezoek
In deze bijeenkomst staan we o.a. stil bij de doelen van de activiteit, de doelgroep, de rol van de vrijwilliger, eenzaamheid en sociaal isolement en de fasen in de ondersteuning. Daarnaast komen gespreksvaardigheden als oordeelloos en actief luisteren aan bod en is er aandacht voor het omgaan met emoties.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Maatjescontact’ of ‘Basistraining Vrijwilligerswerk’.

Basistraining Taalmaatjes
In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod, zoals hoe leer je een taal, interculturele communicatie en de grenzen van het vrijwilligerswerk.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Taalmaatjes’.