Humanitas Academie

Scholing vrijwilligers Najaar 2019

Humanitas nodigt je van harte uit om deel te nemen aan de scholing voor vrijwilligers die actief zijn binnen Humanitas.

In het najaar van 2019 zijn weer trainingen gepland voor vrijwilligers. Hieronder meer informatie over deze trainingen. U kunt zich tot twee weken voor aanvang van de training opgeven via emailadres info.noord@humanitas.nl.  

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden
Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst 'Besturen bij Humanitas' voor nieuwe bestuursleden en/of bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond. Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.

Datum: 11 januari 2020
Locatie: Humanitas Groningen Akerkhof zz 22
Tijd: 10.15 - 14.15 uur

Basistraining vriendschappelijk huisbezoek/maatjescontact
In deze bijeenkomst staan we o.a stil bij de doelen van de activiteit, de doelgroep, de rol van de vrijwilliger, eenzaamheid en sociaal isolement en de fasen in de ondersteuning. Daarnaast komen gespreksvaardigheden als oordeelloos en actief luisteren aan bod en is er aandacht voor het omgaan met emoties.

Datum: 27 september 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77 Assen
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: Humanitas Leeuwarden, Blokhuisplein 40 (2e poort), 8911 LJ Leeuwarden
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Datum: 11 oktober 2019
Locatie: Humanitas Midden-Groningen, Troelstralaan 7, 9602 XA Hoogezand
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Basistraining Voorlezen
In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod waar voorleesvrijwilligers in de praktijk mee te krijgen, zoals:

- Interactief voorlezen/Hoe leer je een taal
- Interculturele communicatie/Het omgaan met andere normen en waarden
- Omgaan met emoties
- Grenzen van het vrijwilligerswerk

Datum: 16 oktober 2019
Locatie: Humanitas Midden-Groningen, Troelstralaan 7, 9602 XA Hoogezand
Tijd: 19.30 - 21.15 uur

Basistraining Taalmaatjes
In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe leer je een taal
  • Interculturele communicatie
  • Grenzen van het vrijwilligerswerk

Datum: 25 oktober 2019
Locatie: Humanitas Leeuwarden, Blokhuisplein 40 (2e poort), 8911 LJ Leeuwarden
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Basistraining Thuisadministratie
Algemene basisscholing van drie bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. In de eerste en tweede bijeenkomsten wordt nader ingegaan op doelstelling, werkwijze, uitgangspunten van Humanitas en de Thuisadministratie. Op de derde avond staat omgaan met schulden en motiverende gespreksvoering centraal.

Data: 1, 8 en 15 oktober 2019
Locatie: @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Data: 1, 8 en 15 november 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77 Assen
Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Basistraining Coördinatorschap: Bijeenkomst het begeleiden van een vrijwilligersgroep
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan een goede voorbereiding en begeleiding voor je vrijwilligers en de manier waarop je feedback geeft. Daarnaast kijken we naar het coördinatorschap voor wat betreft het organiseren en leiden van een groepsbijeenkomst van vrijwilligers. Wat zijn de doelen van een terugkombijeenkomst en hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft. 

Datum: 15 november 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77 Assen
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Datum: 22 november 2019
Locatie: Humanitas Leeuwarden, Blokhuisplein 40 (2e poort), 8911 LJ Leeuwarden
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Basistraining Coördinatorschap: Bijeenkomst Intake en koppeling en grenzen van het vrijwilligerswerk

In deze bijeenkomst komt zowel het intakegesprek met de deelnemer als ook het  koppelingsgesprek aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die van belang zijn bij deze gesprekken. De rol en verantwoordelijkheid als coördinator om mede de grenzen van vrijwilligers te bewaken komt ook aan bod.

Datum: 1 november 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77 Assen
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Datum: 8 november 2019
Locatie: Humanitas Leeuwarden, Blokhuisplein 40 (2e poort), 8911 LJ Leeuwarden
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Basistraining Steun bij verlies
Deze training is voor vrijwilligers die bij een rouw/steun bij verliesgroep actief zijn in de individuele begeleiding. In deze bijeenkomst is er aandacht voor wat steun bij verlies inhoudt en de begeleiding die vrijwilligers vanuit Humanitas kunnen bieden. Naast theorie over verlies is er aandacht voor hoe we in de praktijk een contact opbouwen en stoppen en voor communicatieve vaardigheden, zoals luistertechnieken.

Datum: 15 november 2019
Locatie: Brede School de Drait, Flevo 190, 9204 JT Drachten
Tijd: 9.30 - 14.15 uur

Basistraining Omgaan met grenzen
Deze training is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken. Aan bod komen o.a. soorten grenzen, onze activiteiten en hun grenzen, praktijksituaties waar je mee wordt geconfronteerd, nee zeggen en rol en houding van de vrijwilliger.

Datum: 26 november 2019
Locatie: Humanitas Midden-Groningen, Troelstralaan 7, 9602 XA Hoogezand
Tijd: 19.30 -21.30 uur

Datum: 28 november 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77 Assen
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Datum: 29 november 2019
Locatie: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen
Tijd: 9.30 -11.30 uur

Thema: Humanitas registratie systeem (HRS)**
Een informatiebijeenkomst over HRS waar met name onderwerpen als privacy, het exporteren van informatie, het maken van rapportages, het declareren, het vastleggen van scholing en uw eigen vragen aan bod zullen komen.
Voorbereiding: U kunt uw vragen van te voren sturen naar info.noord@humanitas.nl. Tijdens de bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan uw vragen.

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: Humanitas Leeuwarden, Blokhuisplein 40, (zaal Bibliotheek), 8911 LJ Leeuwarden
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur

Datum: 11 oktober 2019
Locatie: Humanitas Assen, Brunelstraat 77, 9404 KB  Assen
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur

Datum: 1 november 2019
Locatie: Humanitas Midden-Groningen, Troelstralaan 7, 9602 XA Hoogezand
Tijdstip: 10.00 – 12.00  uur

Data spreekuren 2019 Docufiller, Website en HRS:
Vrijdag 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december. 
Locatie: Humanitas Groningen, Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen
Tijdstip: 9.00 - 12.30 uur