Humanitas Academie

Scholing vrijwilligers 

De trainingen in het najaar zijn helaas door de coronamaatregelen geannuleerd of worden online gegeven. In het voorjaar van 2021 zullen onderstaande trainingen opnieuw aangeboden worden. Binnenkort volgt hierover meer informatie over data, locaties en aanmelding.

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden
Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst 'Besturen bij Humanitas' voor nieuwe bestuursleden en/of bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond. Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.
Voorbereiding: Online training ‘Besturen bij Humanitas’.

Datum: 16 januari 2021
Tijd: 10.30 - 14.30 uur
Locatie: Humanitas Groningen, Akerkhof zz 22

Basistraining Thuisadministratie
Algemene basisscholing van drie bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. In de eerste en tweede bijeenkomsten wordt nader ingegaan op doelstelling, werkwijze, uitgangspunten van Humanitas en de Thuisadministratie. Op de derde avond staat omgaan met schulden en motiverende gespreksvoering centraal.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Thuisadministratie’.

Basistraining Coördinatorschap:
Beide coördinatorentrainingen zijn nu gepland op 1 dag, inclusief lunch.
 
Ochtend 10.00 - 12 uur: Het begeleiden van een vrijwilligersgroep
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan een goede voorbereiding en begeleiding voor je vrijwilligers en de manier waarop je feedback geeft. Daarnaast kijken we naar het coördinatorschap voor wat betreft het organiseren en leiden van een groepsbijeenkomst van vrijwilligers. Wat zijn de doelen van een terugkombijeenkomst en hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft. 
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Coördinatorschap’, met name deel 3 en 5.

Middag 13.00 - 15.00 uur: Intake en koppeling
In deze bijeenkomst komt zowel het intakegesprek met de deelnemer als ook het  koppelingsgesprek aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die van belang zijn bij deze gesprekken. De rol en verantwoordelijkheid als coördinator om mede de grenzen van vrijwilligers te bewaken komt ook aan bod. 
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Coördinatorschap’, met name deel 7 en 8.

Basistraining Maatjescontact/Vriendschappelijk Huisbezoek
In deze bijeenkomst staan we o.a. stil bij de doelen van de activiteit, de doelgroep, de rol van de vrijwilliger, eenzaamheid en sociaal isolement en de fasen in de ondersteuning. Daarnaast komen gespreksvaardigheden als oordeelloos en actief luisteren aan bod en is er aandacht voor het omgaan met emoties.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Maatjescontact’ of ‘Basistraining Vrijwilligerswerk’.

Basistraining Steun bij verlies
Deze training bestaat uit twee dagdelen en is voor vrijwilligers die bij een rouw/steun bij verliesgroep actief zijn in de individuele begeleiding. In de bijeenkomsten is er aandacht voor wat steun bij verlies inhoudt en de begeleiding die vrijwilligers vanuit Humanitas kunnen bieden. Naast theorie over verlies is er aandacht voor hoe we in de praktijk een contact opbouwen en stoppen en voor communicatieve vaardigheden, zoals luistertechnieken.
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Steun bij Verlies’.

Basistraining Omgaan met grenzen
Deze training is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken. Aan bod komen o.a. soorten grenzen, onze activiteiten en hun grenzen, praktijksituaties waar je mee wordt geconfronteerd, nee zeggen en rol en houding van de vrijwilliger.
Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen op de website van Humanitas 

Basistraining Voorlezen
In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod waar voorleesvrijwilligers in de praktijk mee te krijgen, zoals:

  • Interactief voorlezen/ Hoe leer je een taal
  • Interculturele communicatie/ Het omgaan met andere normen en waarden
  • Omgaan met emoties
  • Grenzen van het vrijwilligerswerk

Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen en Versterkend gesprek op de website van Humanitas 

Basistraining Taalmaatjes
In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod, zoals hoe leer je een taal, interculturele communicatie en de grenzen van het vrijwilligerswerk. 
Voorbereiding: Online training ‘Basistraining Taalmaatjes’.