District Noord

Humanitas Academie

Scholing vrijwilligers Najaar 2016

Humanitas nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de scholing voor vrijwilligers die actief zijn binnen Humanitas.

In dit overzicht treft u een aantal  basiscursussen en themabijeenkomsten aan. Specifieke themabijeenkomsten zoals over grenzen stellen, communicatie, activering, presentie kunnen in overleg worden verzorgd binnen de afdeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met het districtskantoor in Groningen, met de consulent of de projectcoördinator. Voor een overzicht van alle modules en trainingsmogelijkheden naast dit aanbod zie www.humanitas.nl/noord/

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

De reiskosten kunt u in overleg bij uw afdeling declareren. De scholing is gratis.

De opgave voor een scholing is niet vrijblijvend. Als u zich opgeeft voor een scholing, dan rekenen wij op u. Wanneer u onverhoopt toch bent verhinderd, dan kunt u zich afmelden bij het kantoor van Humanitas, telefoonnummer (050) 312 06 33 of via de e-mail: info.noord@humanitas.nl.

Wanneer blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn voor een bijeenkomst wordt de bijeenkomst geannuleerd en ontvangt u daarvan bericht.

Wij wensen u leerzame bijeenkomsten.

Humanitas district Noord

Online trainingen

Iedereen bij Humanitas heeft toegang tot de online trainingen van Humanitas via het
intranet. Daar kun jij je voorbereiden op je werk voor Humanitas of je kennis
verdiepen waar en wanneer het jou uitkomt.

Lees hier verder

Introductie: over de vereniging Humanitas

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst op de 1ste zaterdag in oktober, organiseert Humanitas een introductie voor alle nieuwe vrijwilligers die meer over de vereniging Humanitas willen weten.

Lees hier verder

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden

Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst "Besturen bij Humanitas" voor nieuwe bestuursleden en/of voor bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond.

Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke Vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.

Lees hier verder

Intake en koppeling

Zowel vrijwilligers als hulpvragers krijgen een kennismakingsgesprek. Hoe doe je dat, wat vraag je en hoe zorg je voor een goede koppeling.

Lees hier verder

Het begeleiden van een vrijwilligersgroep

We kijken we naar het coördinatorschap voor wat betreft organiseren en leiden van een groepsbijeenkomst van vrijwilligers. De training sluit aan op de E-learning-modules en we besteden aandacht aan zaken als: wat vind je belangrijk in de terugkom-bijeenkomsten, hoe maak je van je individuele vrijwilligers een groep en hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken blijft.

Lees hier verder

Workshop "Herkennen en doorverwijzen"

In Nederland begrijpt 1 op de 9 mensen een eenvoudige brief of folder
van de dokter, school of gemeente niet of kan men geen brief schrijven. Zij
zijn laaggeletterd (12% van de beroepsbevolking). Zij hebben moeite met taal,
rekenen of digitale vaardigheden.

Lees hier verder

Omgaan met een licht verstandelijke beperking

Voor de coördinatoren van activiteiten binnen onze zes thema’s heeft Humanitas samen met Stichting MEE de module ‘Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking’ ontwikkeld.

Lees hier verder

Thema: Humanitas registratie systeem (HRS)

Een informatiebijeenkomst over HRS waar met name onderwerpen als privacy, het exporteren van informatie, het maken van rapportages, het declareren en uw eigen vragen aan bod zullen komen. Geeft u duidelijk op het inschrijfformulier aan, welk tijdstip u aanwezig wilt zijn.

Lees hier verder

Thema: gebruik website Humanitas

Sinds januari heeft Humanitas een nieuwe website. Elke afdeling heeft hierbinnen een eigen omgeving en is verantwoordelijk voor het beheer hiervan (vullen van tekst en beeld).

Lees hier verder

Thema: Docufiller

Vrijwilligers die promotiemateriaal willen maken voor hun afdeling of de activiteit kunnen dit doen in het  programma Docufiller. 

Lees hier verder

Aan de slag met Social Media

De workshop social media is een introductie op het gebruik van social media en geschikt voor beginners en licht-gevorderden. 

Lees hier verder

Relatiebeheer en fondswerving

Tijdens deze 2 bij elkaar behorende bijeenkomsten wordt helderheid en het belang van fondsenwerving en relatiebeheer onder de aandacht gebracht.

Lees hier verder

Aan de slag bij de Thuisadministratie

Algemene basisscholing van drie bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. 

Lees hier verder

Thuisadministratie voor 't zelfde geld

Het op orde krijgen en houden van je persoonlijke financiële situatie is een eerste voorwaarde om geldzorgen te voorkomen of te verminderen.

Lees hier verder

Thema: de luxe van het genoeg

"Nederlanders zijn gewend aan 'veel'. Ze hebben veel spullen, veel werk, veel nieuws wat ze willen volgen, veel afspraken en veel verantwoordelijkheden – en bereizen dan in hun vrije tijd ook nog even de ‘1001 plekken die je gezien moet hebben’.

Lees hier verder

Thema: armoede

De workshop “Het andere gezicht van de stad” is een interactieve workshop waarin
een ‘budgetspel’ gespeeld waarin je zelf ervaart wat een inkomensval praktisch
betekent.

Lees hier verder

Thema: Gebruik NT2 materiaal

Welk geschikt NT2/spelmateriaal is er m.b.t. spreekvaardigheid, grammatica, uitspraak, woordenschat, schrijfvaardigheid.

Lees hier verder 

Basistraining voor taalvrijwilligers Taal voor het Leven

Taal voor het leven
Veel mensen hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Lees hier verder

E-learning over taalcoaching van Het Begint met Taal

Deze e-learning is bedoeld voor (beginnende) taalcoaches. Via filmpjes laat men zien hoe taalcoaching er in de praktijk uitziet.

Lees hier verder

Thema: Samen

SAMEN is een initiatief van een aantal vrijwilligers en vluchtelingen die betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Wij delen graag met jullie onze ervaringen als vrijwilliger, nieuwkomer of beide. Daarnaast zijn wij heel benieuwd waar jullie tegenaan lopen  of welke vragen jullie hebben?

Lees hier verder

Signaleren kindermishandeling

Vrijwilligers kunnen een schakel zijn bij het signaleren van kindermishandeling.

Lees hier verder

Basiscursus Steun aan Ouders

Basistraining waarin aandacht wordt besteed aan het doel van de ondersteuning, houding van de vrijwilliger, op je handen zitten), motiveren en grenzen stellen.

Lees hier verder

Interactief voorlezen

Een cursus aangeboden door Biblionet Groningen met aandacht voor o.a. interactief voorlezen, hoe kies je het juiste boek uit het grote gevarieerde aanbod en hoe zet je verantwoord digitaal aanbod in bij het voorlezen.

Lees hier verder

Omgaan met praktijksituaties bij het voorlezen

In deze bijeenkomst gaat het over interculturele communicatie, waarden en normen en praktijksituaties waar je als voorleesvrijwilliger mee te maken kan krijgen.

Lees hier verder

Basiscursus Verlies

Deze training beslaat 2 x 2 uur, op één dag.  We bespreken in deze training wat “Steun bij Verlies” inhoudt en welke begeleiding de vrijwilligers vanuit de Humanitas-waarden kunnen bieden.

Lees hier verder

Met de dood voor ogen

Het einde van het leven is een lastig onderwerp om over te praten. Hoe pak je dat aan? Hoe denkt de ander over de dood? Hoe denk je er zelf eigenlijk over? Welke morele of ethische dilemma’s kom je tegen. Wat  is “zingeving”?Een docent van het Humanistisch Verbond verzorgt een 2-tal modules over deze onderwerpen

Lees hier verder

Overzicht trainingsmateriaal met uitleg Humanitas Academie 2016-2017

De Humanitas Academie heeft trainingsmateriaal ontwikkeld voor uitvoerende, bestuurlijke en coördinerende vrijwilligers. Deze worden op 3 manieren aangeboden.
1.  intrainingsbijeenkomsten
2.  e-learning (online leren) en
3.  blended learning (combinatie van e-learning en trainingsbijeenkomsten).

 Voor meer informatie klik hier

Basistraining voor taalvrijwilligers Taal voor het Leven

Taal voor het leven

Veel mensen hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ze kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het leven is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven waarbinnen lokale en landelijke partijen samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Lokaal maken de gemeenten, de welzijns- of vrijwilligersorganisaties, de bibliotheek en een ROC deel uit van de taalsamenwerking.

Voor meer informatie klik hier