District Noord

Basistraining voor taalvrijwilligers Taal voor het Leven

Taal voor het leven

Veel mensen hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Ze kunnen hierdoor minder goed functioneren in de samenleving, thuis en op het werk. Het ondersteuningsprogramma Taal voor het leven is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven waarbinnen lokale en landelijke partijen samenwerken om meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Lokaal maken de gemeenten, de welzijns- of vrijwilligersorganisaties, de bibliotheek en een ROC deel uit van de taalsamenwerking.

De basistraining

De basistraining van Taal voor het Leven geeft de vrijwilligers van Humanitas de mogelijkheid om hun gereedschapskist uit te breiden en hun taken als taalvrijwilliger nog beter uit te voeren. Na de basistraining kunnen zij intervisie- en verdiepingsbijeenkomsten volgen.

Uit onderzoek dat Taal voor het Leven heeft gehouden onder taalvrijwilligers, blijkt dat zij behoefte hebben aan praktische tips en tools om aan de slag te gaan met hun deelnemer(s). Zij willen bijvoorbeeld weten hoe ze starten met een deelnemer, welk lesmateriaal ze kunnen gebruiken en hoe ze om moeten gaan met specifieke leervragen. De basistraining bevat daarom veel werkvormen waarbij de vrijwilligers leren door zelf te ervaren. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat de taalvrijwilligers leren over het begeleiden van volwassenen bij het verbeteren van hun taal- en andere basisvaardigheden. De theorie die hierbij komt kijken, wordt in de basistraining gekoppeld aan praktische voorbeelden en oefeningen. In alle bijeenkomsten is aandacht voor de coachende rol die de taalvrijwilliger heeft ten opzichte van de deelnemer.

De basistraining bestaat uit vier dagdelen. Omdat de doelgroep waarmee de vrijwilligers gaan werken zo gevarieerd is, zijn er drie basisbijeenkomsten en een selectie van verdiepingsbijeenkomsten die in de basistraining kunnen worden gevoegd. 

 

Doelgroep:                 Taalvrijwilligers met deelnemers die niet (meer) naar school gaan

Datum:                       In november in overleg

Tijdstip:                      4 dagdelen

Locatie:                       In Groningen in overleg

Deelname:                  Minimaal 8  deelnemers