District Noord

Met de dood voor ogen

Het einde van het leven is een lastig onderwerp om over te praten. Hoe pak je dat aan? Hoe denkt de ander over de dood? Hoe denk je er zelf eigenlijk over? Welke morele of ethische dilemma’s kom je tegen. Wat  is “zingeving”?Een docent van het Humanistisch Verbond verzorgt een 2-tal modules over deze onderwerpen

Module 1:

Een algemene inleiding waarin de deelnemers hun eigen visie op sterfelijkheid verkennen met behulp van de filosofie. Wat maakt sterfelijkheid tot een taboe? Ook verdiepen we ons in rouw en verlies. En wat is de reden dat het gesprek daarover zo moeilijk kan zijn?

 Module 2:

In deze bijeenkomst verkennen we een ethische kwestie m.b.t. de dood, door middel van een socratisch gesprek (= een denkgesprek over onze denkbeelden en opvattingen). Welke ethische kwestie we gaan behandelen wordt door de deelnemers zelf bepaald. Een voorbeeld kan zijn: “euthanasie bij dementie”, maar er zijn vele andere ethische kwesties bespreekbaar.

Deze scholing beslaat 2 middagen van elk 2,5 uur. Intekenen kan alleen voor de beide middagen.

 

Doelgroep:                 Vrijwilligers die betrokken zijn bij stervensbegeleiding, rouw en
                                   verlies en  zingevingsvragen

Datum:                       Maandag 10 en 24 oktober 2016

Tijdstip:                      15.30  uur -  18.00 uur

Locatie:                       Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen (districtskantoor)

Deelname:                  Minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers