District Noord

Overzicht trainingsmateriaal met uitleg

De Humanitas Academie heeft trainingsmateriaal ontwikkeld voor uitvoerende, bestuurlijke en coördinerende vrijwilligers.  Deze worden op 3 manieren aangeboden.

1.  intrainingsbijeenkomsten
2.  e-learning (online leren) en
3.  blended learning (combinatie van e-learning en trainingsbijeenkomsten).

 

                                                    TRAININGEN

            Voor alle vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas:

Algemene Introductietraining
Voor je als vrijwilliger of   beroepskracht aan de slag gaat, volg je deze training via e-learning. Het is dé manier om kennis te maken met de werkwijze van Humanitas en de kernwaarden van de organisatie. Past Humanitas bij jou en jij bij Humanitas?

E-learning

E-learning: 1 uur

          Voor uitvoerende vrijwilligers:

Basistraining Vrijwilligerswerk
Deze nieuwe algemene training kan gebruikt worden als opstap in programma’s waarvoor alleen een ‘live-training’ bestaat. Mocht deze nog niet gepland zijn, dan kan de vrijwilliger alvast thuis aan de slag met de e-learning van deze algemene training. 
Onderwerpen o.a.: Humanitas-waarden, dilemma’s, empowerment, grenzen, werken vanuit de dialoog en omgaan met emoties.
Tevens bedoeld voor activiteiten waar geen specifieke basistraining voor bestaat.

Blended

E-learning: 2 uur

Bijeenkomst: 2 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Thuisadministratie
In deze training, ontwikkeld in samenwerking met Nibud, sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan. De e-learning bevat opdrachten die in de bijeenkomsten besproken worden. Behalve werken vanuit de Humanitas-waarden, komen onderwerpen aan bod als: eigen waarden t.a.v. schulden, oordeelloos luisteren, grenzen van het vrijwilligerswerk, motiverende gespreksvoering, de basis van administreren.

Blended

E-learniing: 5 uur

Bijeenkomsten: 3 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Maatjescontact
In deze training leer je o.a. werken vanuit de Humanitas-waarden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: omgaan met vertrouwelijkheid, isolement en eenzaamheid, Tandemmodel, Reddersdriehoek, activering, open en gesloten vragen stellen

 

Bijeenkomst: 4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Vriendschappelijk Huisbezoek
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden.   Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
isolement en eenzaamheid, gespreksvaardigheden, activering, luistervaardigheid, open en gesloten vragen.

 

Bijeenkomst: 4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Activiteiten voor gedetineerden
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden.   Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: eigen waarden en normen, vragen stellen, omgaan met emoties, grenzen stellen, de Reddersdriehoek, omgaan met persoonlijke informatie.

 

Bijeenkomst: 4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining BOR
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: BOR-methodiek,rol en positie vrijwilliger, betekenis van echtscheiding voor kinderen,   omgaan met dilemma’s, omgaan met emoties.

 

Bijeenkomst:   8 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Maatjes jongeren
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden.   Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: omgaan met vertrouwelijkheid, isolement en eenzaamheid, Tandemmodel, Reddersdriehoek, activering, open en gesloten vragen stellen, jongerenproblematiek, omgaan met risicofactoren.

 

Bijeenkomst: 4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Steun bij verlies
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden.   Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: basishouding vrijwilliger, omgaan met verlies, rouw, coping-strategieën, zingeving, luistertechnieken.

 

Bijeenkomst   5 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Lotgenotengroepen begeleiden
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden.   Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: verliesverwerking, leiding geven aan een groep, de Roos van Leary, houding en vormen van communicatie, luistertechnieken.

 

Bijeenkomst   4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Gezin in Balans
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden. Onderwerpen zijn: doel Gezin in Balans, houding vrijwilliger,   grenzen vrijwilligerswerk, opvoedingsproblemen, luistervaardigheden, communicatie, omgaan met emoties, empowerment, dilemma’s, waarden en normen, ouderschap en   detentie.

Blended

E-learning: 2 uur

Bijeenkomsten: 4 dagdelen van 3,5uur

 

Basistraining Vakantieweken voor kinderen en jongeren
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: communiceren met kinderen, feedback geven, samenwerken, rol en positie vrijwilligers, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling.

Blended

Bijeenkomsten 3 dagdelen van 3,5uur

Basistraining   Home-Start/ Home-Start+
Onderwerpen in deze training zijn: risico-   en beschermende factoren in de opvoeding, communicatieprocessen, werkwijze   Home-Start, gespreksvaardigheden, lastige onderwerpen, grenzen stellen, houding vrijwilliger. Na de training ontdek je of Home-Start bij je past en andersom. 
Home-Start+ richt zich op oudere kinderen.

Blended

E-learning: 2 uur

Bijeenkomsten: 6 dagdelen van 3,5uur

I.s.m. het Landelijk Steunpunt H-S

Basisttraining Coaches IKJIJWIJ
Onderwerpen: kennismaken met het programma IKJIJWIJ, denkhoeden van De Bono, oefenen met het stappenplan dat gebruikt wordt bij de coachingsgesprekken, doel en werkwijze van coaching.

 

Bijeenkomsten: 1 dagdeel van 4 uur

Basistraining Jeugdsupport
In deze training leer je werken vanuit de Humanitas-waarden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: pubergedrag, omgaan met vertrouwelijkheid, Tandemmodel, reddersdriehoek, jongerenproblematiek, omgaan met risicofactoren, krachtgericht communiceren, herkennen van kwaliteiten, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Bijeenkomsten: 4 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Tussenstop (zwerfjongeren)
Onderwerpen: Humanitas-waarden, dilemma’s, rol, houding en taken gastouder(s), communicatie, grenzen vrijwilligerswerk,   omgaan met persoonlijke informatie, normen en waarden, omgaan met overtuigingen.

 

Bijeenkomst: 2 dagdelen van 3,5 uur

 

Basistraining Wel Thuis 
(naast hulpverleners Jeugdzorg)
Onderwerpen: versterken ouders en gezin, dialoog en krachtgerichte communicatie, Humanitas- en universele waarden, feedback en reflectie, werkwijze jeugdbescherming, ontwikkelingsfasen, gespreksvoering ten aanzien van opvoeden.

 

Bijeenkomsten: 4 dagdelen van 3,5 uur

Deze training is ontwikkeld door Van Montfoort.

(wordt 2017 blended door Hum Acad)

 

Basistraining Chat
In deze training leer je de chatomgeving kennen. Hoe voer je een chatgesprek met de deelnemer en wat komt daar allemaal bij kijken. Denk dan aan: feedback geven, omgaan met emoties, informatie over sociaal isolement en zelfzorg. Ook komt de chatmethodiek, de reddersdriehoek en de sociale kaart aan bod.

Blended

E-learning; 30 uur incl oefengesprekken

Bijeenkomsten : 3 dagdelen van 3,5uur

 

Basistraining Chat Praten over verlies (altijd in combinatie met Basistraining Chat)
Deze training gaat in op specifieke onderwerpen die met verlies te maken hebben. Zoals: wat wordt verstaan onder het begrip verlies? Eigen ervaring met verlies, omgaan met de dood, relatie tussen levensovertuiging en de dood.

 

Blended

E-learning: 2 uur POV

Bijeenkomsten: 3 dagdelen van 3,5uur

 

          KADERTRAININGEN (voor bestuurders, coördinatoren en trainers)

Basistraining Besturen bij Humanitas
In de bijeenkomsten voor nieuwe bestuurders komen onderwerpen aan bod als.: geschiedenis en waarden van Humanitas, dilemma’s, rol en houding afdelingsbestuur, behoeften en activiteiten, samenwerken, Humanitas-strategieplan, bevoegdheden, samenwerken en Netwerken, relatie landelijk bureau en districten, maken van werkplannen, scholing vrijwilligers.

Blended

 

E-learning: 1 uur

Bijeenkomsten: 3 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Coördinatorschap bij Humanitas
De Onderwerpen: Humanitaswaarden, organisatie-structuur, uitvoering beleid, coördinatietaken, communicatie, waardering en feedback, invloed van gedrag, slechtnieuwsgesprek, intakegesprek, grenzen   vrijwilligerswerk, leiderschapsstijlen.

Blended

(voor betaalde+ vrijwillige

coördinatoren)

E-learning: 4 uur

Bijeenkomsten: 8 dagdelen van 3,5uur

Basistraining Trainen bij Humanitas
Onderwerpen: leervragen adhv competentieprofiel, visie op leren, leerstijlen, didactisch model, feedback geven, presentatie eigen trainingsonderdeel.

Blended

E-learning: 3 uur

Bijeenkomst: 2 dagdelen van 3,5uur

Begeleiden intervisiegroepen
Onderwerpen: doel van intervisie, voorwaarden en spelregels, taken begeleider, kunst van vragen stellen,   valkuilen.

 

Bijeenkomst: 2  dagdelen van 3,5uur

  

                                                      MODULES

       korte trainingen voor thema- terugkombijeenkomsten voor vrijwilligers

 

Oplossingsgericht werken
Onderwerpen: de stappen van het oplossingsgericht   werken. Dit zijn: contact leggen, doelen stellen, sterke punten markeren, complimenten geven, werken met schalen, richten op de toekomst, omgaan met tegenslag en succes.

 

E-learning

E-learning: 0,5 uur

Nog niet beschikbaar in nieuwe digitale   leeromgeving.

 

Omgaan met mensen met een licht verstandelijk beperking
Binnen alle thema’s te gebruiken.
Onderwerpen: Humanitas-waarden, dilemma’s, IQ fases, herkennen LVB, omgaan met LVB, communicatie, feedback en reflectie, over- en onderschatten.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

 

 

 

 

Gedetineerden met een licht verstandelijk beperking
Toegespitst op werken en omgaan met gedetineerden. Onderwerpen: Humanitas-waarden, dilemma’s, IQ fases, herkennen LVB, omgaan met LVB, communicatie, feedback en reflectie, over- en onderschatten.

 

Bijeenkomst 1 dagdeel van 4 uur

 

 

 

 

Activering
Voor uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke   vrijwilligers

Onderwerpen: Humanitas-waarden, dilemma’s gedrag beïnvloeden, vormen van activering, rol en houding   vrijwilliger.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Grenzen stellen
Onderwerpen: soorten grenzen, rol en houding vrijwilliger,   verschillende Humanitas-activiteiten en hun grenzen, nee zeggen.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Conflicthantering
Onderwerpen: hoe ontstaan conflicten, soorten conflicten, stijlen van conflicthantering.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Netwerken versterken
Onderwerpen: sociaal netwerk, functies en steun van netwerken, netwerkkaart, waardering, actieplan maken.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Begeleiden vrijwillige coördinatoren
Voor bestuurders
Onderwerpen: analyse taken en werkwijze   afdelingsbestuur, Wederzijdse verwachtingen, wensen en plan van aanpak.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Interculturele communicatie
Onderwerpen: wat is interculturele communicatie?,   begroeten, eigen praktijkvoorbeelden in vele interactieve werkvormen.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Omgaan met klachten
Onderwerpen: communicatiemodel, beleving,   klachtgesprek, omgaan met conflicten, stappenplan, casussen en tips.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4uur

Presentie
Onderwerpen: theorie presentie, Humanitas-waarden en dilemma’s, oefenen casuïstiek, luisteren, aandacht.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

Cultuur in de penitentiaire inrichting
Onderwerpen: samenwerken in de Penitentiaire Inrichting (PI), fases van detentie, organisatie en missie gevangeniswezen, cultuur binnen de PI.

 

Bijeenkomst: 1 dagdeel van 4 uur

 

                     IN DE PLANNING OF IN DE MAAK:

Basistraining Wel Thuis
(gebaseerd op bestaande training)

                         Blended

     Gereed 2017

Basistraining Maatje (ex)gedetineerde
(voorheen Activiteiten voor gedetineerden)

                          Blended

      Gereed 2017

Basistraining Taalondersteuning

                          Blended

      Gereed 2017

Basistraining Blijf-maatjes

                          Blended

      Gereed 2017

Basistraining Activerend contact

                          Blended

      Gereed 2017

Basistraining Steun bij Verlies
(gebaseerd op   bestaande training)

                          Blended

      Gereed 2017