District Noord

Signaleren kindermishandeling

Vrijwilligers kunnen een schakel zijn bij het signaleren van kindermishandeling.

Hulp of zorg aan de kinderen, jongeren en hun ouders kan vaak voorkomen dat er onnodig menselijk leed en vermijdbare maatschappelijke kosten ontstaan. Het is daarom van groot belang dat mensen, zowel professional als vrijwilligers, die werken met kinderen vroegtijdig opvallend gedrag bij kinderen signaleren. Het is ook belangrijk dat zij dan weten wat zij kunnen doen, bijvoorbeeld waar men tijdig hierover advies kan vragen, hoe een gesprek te voeren met de ouders, of een melding maken. Het YMCA verzorgt deze avond.

 

Doelgroep:                 Vrijwilligers werkzaam met minderjarige kinderen (bijv. voorlezen
                                 kindervakantieweken, opvoedingsondersteuning

Datum:                       Donderdag 3 november 2016

Tijdstip:                      19.15  uur -  21.30 uur

Locatie:                       Brede School De Drait, Flevo 190, 9204 JT  Drachten

Deelname:                  Minimaal 10 en maximaal 25 deelnemers