Thema: Gebruik NT2 materiaal

Welk geschikt NT2/spelmateriaal is er m.b.t. spreekvaardigheid, grammatica, uitspraak, woordenschat, schrijfvaardigheid.

Er is aandacht voor verschillende leerstijlen en niveaus. Daarnaast is er volop gelegenheid om vragen te stellen m.b.t. geschikt materiaal voor jouw deelnemer. Dit thema wordt verzorgd door Mieke Lens, Neerlandicus en projectcoƶrdinator Taalondersteuning van Humanitas afdeling Groningen en Anes Rustempasic, ervaringsdeskundige en MA-consulent

Doelgroep:                 Taalondersteuners/Taalmaatjes die 1 op 1 lesgeven

Datum:                       Vrijdag 10 maart 2017

Tijdstip:                      13.30  uur -  15.30 uur

Locatie:                       Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen (districtskantoor)

Deelname:                  Minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers


Terug naar overzicht