District Noord

Workshop "Herkennen en doorverwijzen"

In Nederland begrijpt 1 op de 9 mensen een eenvoudige brief of folder van de dokter, school of gemeente niet of kan men geen brief schrijven.

Zij zijn laaggeletterd (12% van de beroepsbevolking). Zij hebben moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Deze mensen kunnen door hun laaggeletterdheid niet goed deelnemen aan de samenleving. Waarschijnlijk heeft u als vrijwilliger vaak met deze doelgroep te maken. Als Taalmaatje, Voorlezer, Thuisadministratie, op alle fronten. Naast het herkennen van laaggeletterdheid, leert u hoe u het probleem kunt bespreken en waar u de laaggeletterden naar toe kunt verwijzen. Ook geven wij u handvatten, hoe u hiermee om kunt gaan tijdens uw vrijwilligerswerk. De workshop wordt verzorgd door de Stichting Lezen en Schrijven en duurt 1 dagdeel. Ter voorbereiding volgt u een e-learning (45 min).

 

Doelgroep:                 Lokale vrijwilligersgroep

Datum:                       In overleg

Tijdstip:                      1 dagdeel

Locatie:                       In overleg

Deelname:                  Minimaal 8  deelnemers