Programma Kenniscirkels 2021

Voor de afdelingen binnen Humanitas Noord

Binnen de Humanitas afdelingen is er veel kennis en ervaring aanwezig. Vanuit de afdelingen is er een vraag naar meer uitwisseling tussen afdelingen van deze kennis en ervaring.
Om die reden zijn er in het najaar 4 kenniscirkels gepland aan de hand van concrete vraagstellingen – zie programma. Jullie kunnen je opgeven voor deze digitale kenniscirkels die elke 3e week van de maand op een dinsdag- of op woensdagavond plaatsvinden.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier 

Kenniscirkel Eenzaamheid: maatjes en bezoek (is geweest, wordt opnieuw gepland)
Maatjes en bezoek activiteiten kampen met een tekort aan vrijwilligers. Hoe houden we de
maatjes- en bezoekactiviteiten aantrekkelijk voor (nieuwe doelgroepen) vrijwilligers?
Expertise: Afdeling Groningen experimenteert met het werken met kleine groepen
deelnemers, belmaatjes, nieuwe groepen vrijwilligers. Wat zijn goede ideeën om dit
vraagstuk op te lossen?

 • Facilitator: Ellen Oldenhuizing
 • Groepsgrootte: Ca 8 tot 10 deelnemers uit verschillende besturen
 • Tijdstip: nader te bepalen.

Kenniscirkel Armoede
Hoe positioneer je je als lokale afdeling Humanitas in het armoedevraagstuk? Wat voor rol en
positie neem je in binnen lokale platforms rondom armoede?
Expertise: Afdeling Westerkwartier vertelt hoe zij met het armoedevraagstuk bezig zijn in hun regio.

 • Facilitator: Anke Mulder
 • Groepsgrootte: Naast Westerkwartier 4 a 5 afdelingen en max. 10 deelnemers
 • Tijdstip: woensdag 20 oktober 19.30 – 21.00 uur

Kenniscirkel Nieuwkomers en de rol van Humanitas
Informatie over de wet inburgering en welke rol Humanitas kan vervullen omtrent de vraag
en behoefte en vrijwillige inzet van vluchtelingen/nieuwe Nederlanders.
Expertise: Afdeling Midden-Groningen vertelt hoe het in deze afdeling is georganiseerd,
welke behoefte wordt gesignaleerd en welke rol Humanitas speelt. Ook vanuit Groningen worden ervaringen gedeeld.

 • Facilitator: Gonny Westerhuis
 • Groepsgrootte: Naast Groningen 4 a 5 afdelingen en max. 10 deelnemers
 • Tijdstip: dinsdag 16 november 19.30 – 21.00 uur

Kenniscirkel Positionering voorlees- en huiswerkactiviteiten
Huiswerkbegeleiding/voorlezen en contact met onderwijs/bibliotheken: wat zijn
mogelijkheden voor positionering en financiering van de voorlees- en huiswerkactiviteiten?
Expertise: Afdeling NO-Friesland vertelt hoe het in deze afdeling is georganiseerd.

 • Facilitator: Ineke Bekkering
 • Groepsgrootte: Naast NO-Friesland 4 a 5 afdelingen en max. 10 deelnemers
 • Tijdstip: dinsdag 21 december 19.30 – 21.00 uur