Terugblik BOR 2016

Ook in 2016 zijn ouders geholpen bij de omgang met hun kind(eren) na een scheiding. Vrijwilligers ondersteunen bij de communicatie tussen de ouders en bij het plezierig verloop van een omgang. Wat in de meeste gevallen heeft geleid tot een zelfstandige omgangsregeling.

Over BOR

Scheiden is een pijnlijk proces. Voor ouders, maar vooral ook voor de kinderen. Door verdriet, woede of frustratie lukt het de ouders soms niet de omgang zelf -of met behulp van het eigen netwerk- te regelen. De begeleide omgangsregeling of het Omgangshuis van Humanitas kunnen dan ondersteuning bieden. We herstellen de omgang tussen kind en uitwonende ouder en helpen de communicatie tussen de gescheiden ouders te verbeteren. Hierdoor komt er rust en stabiliteit in de opvoedsituatie en verbeteren de ontwikkelkansen voor kinderen.

BOR in 2016

In 2016 waren in district Noord 32 vrijwilligers actief als BOR-begeleider. Van de 76 aanmeldingen werden er 31 verwezen door de rechtbank. Van de 76 aanmeldingen zijn er 45 gekoppeld en was er omgang. 15 trajecten zijn afgesloten met zelfstandige omgang en 30 lopen nog. Bij de meeste koppelingen lukte het om het traject binnen 6 maanden af te sluiten.

Samenwerking en ontwikkelingen

Humanitas neemt deel aan de pilot Preventie Vechtscheidingen. Door een
overeenkomst met de Rechtbank Noord Nederland kunnen ouders rechtstreeks
worden doorverwezen naar Humanitas BOR in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De aanvragen worden complexer, door bv schulden, psychische problematiek, verslaving, detentie of huiselijk geweld. De begeleiding en training van vrijwilligers passen we hierop aan. Er is in 2016 een start gemaakt met de organisatie van de BOR per provincie. Met de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten zijn afspraken gemaakt voor 30 trajecten voor de Provincie Groningen. Voor Friesland zijn er afspraken met de gemeente Leeuwarden en een groot aantal andere gemeenten. Gesprekken met de vertegenwoordigers van de twee inkooporganisaties voor jeugdhulp in Drenthe moeten leiden tot 25 BOR-trajecten voor heel Drenthe in 2017.

Lees meer in het BOR Jaarverslag 2016

Terug naar het nieuwsoverzicht