Scholingsaanbod

Scholing vrijwilligers 

Onderstaand vind je het scholingsaanbod voor vrijwilligers en coördinatoren voor het najaar van 2021. Je kunt je hiervoor opgeven via dit aanmeldformulier.

Kenniscirkels najaar 2021 - voor bestuurders
Binnen de Humanitas-afdelingen is veel kennis en ervaring aanwezig. Vanuit dea fdelingen is er een vraag naar meer uitwisseling tussen afdelingen van deze kennis en ervaring.
Om die reden zijn er in het najaar 4 kenniscirkels gepland aan de hand van concrete vraagstellingen – zie programma.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden
Twee keer per jaar organiseert Humanitas district Noord een introductiebijeenkomst 'Besturen bij Humanitas' voor nieuwe bestuursleden en/of bestuursleden die nog niet eerder een dergelijke bijeenkomst hebben bijgewoond. Het doel van deze bijeenkomst is om meer informatie te krijgen over de rol van de afdeling binnen de landelijke vereniging Humanitas en om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met bestuursleden van andere afdelingen.
Voorbereiding: Online training ‘Besturen bij Humanitas’.

Datum en tijd: 15 januari 2022 van 10.30 - 14.30 uur 
Locatie: Kantoor Humanitas, Akerkhof zz 22, Groningen

Coördinatorentraining Intake en koppeling 
In deze online bijeenkomst komt zowel het intakegesprek met de deelnemer als ook het  koppelingsgesprek aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden die van belang zijn bij deze gesprekken. De rol en verantwoordelijkheid als coördinator om mede de grenzen van vrijwilligers te bewaken komt ook aan bod. De bijeenkomst sluit aan op de online Basistraining Coördinatorschap (deel 7 en deel 8). Zo leer je online: Ga naar intranet.humanitas.nl en klik op Humanitas Academie. Log in met je persoonlijke inlognaam en wachtwoord die je ook gebruikt voor o.a. HRS en het online declareren. 

Datum en tijd: 18 november 2021 van 19.30- 21.30 uur
Online via Zoom

Hoe houd je online groepsbijeenkomsten
Door Corona hebben we noodgedwongen geleerd hoe we online kunnen werken én hoe we online groepsbijeenkomsten kunnen organiseren. Natuurlijk willen we, als het weer mogelijk is fysiek bij elkaar komen, maar online groepsbijeenkomsten bieden absoluut kansen en die willen we blijven benutten. In deze training leer je hoe je online met je groep bij elkaar kunt komen, hoe het inloggen gaat, wat alle termen betekenen, welke mogelijkheden er zijn om interactief bezig te zijn en hoe je “de gang er in houdt”, welke werkvormen je kunt gebruiken en hoe je de groep in subgroepjes kunt plaatsen.

Datum en tijd: wordt in het voorjaar opnieuw gepland

Basistraining Thuisadministratie
Algemene basisscholing van twee online bijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers die actief willen worden in de werkgroepen Thuisadministratie. In de bijeenkomsten wordt nader ingegaan op doelstelling, werkwijze, uitgangspunten van Humanitas en de Thuisadministratie. Daarnaast staan praktijksituaties, het stellen van grenzen en jullie vragen centraal.

Data en tijd: 5, 12 en 19 november 2021 van 10.00 – 12.30 uur
Locatie: De Drait, Flevo 190, Drachten

Training Get a Grip 
De training bestaat uit twee online bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten verdiepen we ons in de leefwereld van jongeren, oorzaken van schulden, hersenontwikkeling en stress en motiverende gespreksvoering. Daarnaast staan praktijksituaties en jullie vragen centraal.  

Voorbereiding: Voorafgaand is het belangrijk om naast de basistraining Thuisadministratie, de online Vervolgmodules Get a Grip gevolgd te hebben. 

Datum en tijd: wordt in het voorjaar opnieuw gepland

Basistraining Voorlezen
In deze bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod waar voorleesvrijwilligers in de praktijk mee te krijgen, zoals:

  • Interactief voorlezen/ Hoe leer je een taal
  • Interculturele communicatie/ Het omgaan met andere normen en waarden
  • Omgaan met emoties
  • Grenzen van het vrijwilligerswerk

Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen en Versterkend gesprek op de website van Humanitas 

Data en tijd: Nader bepaald

Basistraining Omgaan met grenzen
Deze online training is bedoeld voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken. Aan bod komen o.a. soorten grenzen, onze activiteiten en hun grenzen, praktijksituaties waar je mee wordt geconfronteerd, nee zeggen en rol en houding van de vrijwilliger.

Voorbereiding: E-learning Grenzen stellen op de website van Humanitas

Datum en tijd: wordt in het voorjaar opnieuw gepland
-----------------------------------------------

Nieuwe online trainingen voor iedereen!
De Humanitas Academie heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die iets wil doen of doet voor een ander. Onlangs zijn daar drie nieuwe aan toegevoegd: Rouw in Coronatijd, Stress en Eenzaamheid. Klik hier voor deze korte online trainingen.