Bestuursleden

Over Humanitas

Vereniging Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.

De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal vanuit ruim tachtig afdelingen georganiseerd. Humanitas kiest daarbij voor de inzet van vrijwilligers, zowel voor de ondersteuning van deelnemers als voor bestuurlijke taken.

Over het afdelingsbestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de werving en begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. We maken plannen voor de korte en langere termijn en bedenken nieuwe activiteiten. Het bestuur maakt een jaarlijks een werkplan en een jaarverslag. We werven nieuwe leden, donateurs en fondsen. Binnen het bestuur heeft ieder een eigen vakgebied, bijvoorbeeld Thuisadministratie, Opvoeden of Verlies.

Als vertegenwoordiger van het bestuur en ambassadeur van Humanitas bouw je aan een netwerk met onze samenwerkingspartners. Je realiseert samen met coördinatoren en vrijwilligers de doelstelling van onze projecten. Samen maken we het mogelijk dat vrijwilligers mensen kunnen helpen, die buiten de boot dreigen te vallen.

Over de werkzaamheden

De taken verschillen afhankelijk van de grootte van de afdeling, bij een kleinere afdeling is het meer uitvoerend en bij een grotere afdeling gaat het meer om coördinatie. Een onderdeel van het bestuurswerk kan zijn het bijwonen van bijeenkomsten van diverse werkgroepen en het eerste aanspreekpunt zijn voor de coördinator(en) van desbetreffende activiteiten.

Het vrijwilligerswerk bij Humanitas hoort leuk te zijn! Een bestuurder is daarom medeverantwoordelijk voor een leuke (gezellige) sfeer binnen de afdeling: gelijkwaardigheid en respect voor elkaar vormen de basis.

 • Zorgdragen voor een van onze vakgebieden
 • Begeleiding van coördinatoren en vrijwilligers
 • Ondersteunen bij het maken van het werkplan en realisatie daarvan
 • Coördinatie van activiteiten voor het werven van leden, donateur, fondsen en subsidies.
 • Contact onderhouden met samenwerkende organisaties, zoals de gemeente en welzijnsorganisaties.

Binnen de besturen zijn verschillende rollen:

Afdelingssecretaris

De secretaris draagt zorg voor het afdelingssecretariaat, verzorgt Humanitas informatie en zorgt voor informatie aan leden en bestuursleden van de afdeling.

Fondsenwerver

Als bestuurslid houd je je voornamelijk bezig met de werving van sponsoren en donateurs voor eenmalige en structurele giften. Je trekt er op uit om nieuwe donateurs te werven en onderhoud de contacten met de bestaande donateurs. Je werkt mee aan diverse projecten die betrekking hebben op de naamsbekendheid en het imago van de afdeling.

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie van de afdeling. Je maakt een begroting en een jaarverslag en beoordeelt voorstellen op hun financiële haalbaarheid. Verder accordeer je alle financiële transacties van de afdeling. Hieronder valt ook het digitaal fiatteren van door de vrijwilligers ingediende onkostendeclaraties. De administratie wordt uitgevoerd door de financiële administratie van het district.

PR & communicatie

Je draagt zorg voor alle uitingen van de afdeling, zoals de website, eventuele sociale media, persberichten, nieuwsbrieven en folders.

Wat vragen wij?

 • Je hebt hart voor vrijwilligerswerk
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep en de waarden van Humanitas
 • Je kunt goed met mensen omgaan en netwerken.
 • Je kunt goed in teamverband werken.
 • Je hebt een coachende en dienstverlenende houding
 • Je hebt een goed organisatievermogen en je beschikt over goede communicatie en sociale vaardigheden.
 • Je bent tussen de 4 en 8 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij?

 • Interessant, zelfstandig en zinvol werk in een enthousiast team
 • Waardevolle contacten met organisaties en vrijwilligers
 • De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen of verder te ontwikkelen.
 • De kans om vaardigheden (verder) te ontwikkelen, zoals coaching, besluitvaardigheid, projectmatig werken, communicatie en sociale vaardigheden.
 • Een waardevolle invulling of aanvulling van je cv.
 • Alle ruimte om je vrijwilligerswerk te combineren met werk of (langere) vakantie.
 • Ondersteuning van beroepskrachten van het district en het landelijk bureau van Humanitas.
 • Vrijheid in de keuze en indeling van werkzaamheden
 • Trainingen en cursussen
 • Vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding (zoals reiskosten).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in bestuurswerk bij een afdeling? Neem dan contact op met deze afdeling of via District Noord info.noord@humanitas.nl.

Lees hier een interview met Ina Schras, voorzitter van afdeling Heerenveen, waarin zij vertelt wat het bestuurswerk voor haar betekent.

Terug naar overzicht