District Noord

Vrijwillig coördinator projectgroep Kindervakantieweken Groningen

Kindervakantieweken Groningen

Speciaal voor deze kinderen (en hun ouders/verzorgers) organiseert de projectgroep Kindervakantieweken Groningen vakantieweken tijdens de zomervakantie. Een team van uitvoerend vrijwilligers begeleidt de kinderen, verzorgt het programma en biedt ze een fijne vakantie met veel leuke activiteiten, ontspanning en contact met andere kinderen.

Taken en werkzaamheden projectgroep

De projectgroep Kindervakantieweken Groningen bestaat uit vier vrijwillige coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de organisatorische voorbereiding. Hieronder vallen taken als het werven, informeren en opleiden van vrijwilligers, het coördineren van aanmeldingen van kinderen, verzorging van (spel)materiaal en coördineren van het verblijf tijdens de vakantieweken.

Voor deze laatste functie, coördineren van het verblijf, is de projectgroep op zoek naar een nieuwe coördinator. Naast deze taak vorm je met de andere drie coördinatoren een team dat samen inventariseert, discussieert en plannen maakt m.b.t. het verloop van de kindervakantieweken. Met regelmaat vergadert het team over de voortgang van de voorbereidingen. De frequentie hiervan ligt vanzelfsprekend in het voorjaar en de zomer hoger dan in het najaar en de winter.

Wij zoeken

  • een enthousiaste, sociale collega met gevoel voor organiseren en coördineren;
  • iemand die affiniteit en/of (werk)ervaring heeft met de doelgroep;
  • iemand die in de zomerperiode voldoende tijd te besteden heeft aan deze functie;
  • iemand die zich tenminste een jaar wil verbinden aan deze functie.

Humanitas biedt

  • begeleiding/scholing
  • onkostenvergoeding
  • een leuke werkplek om ervaring op te doen
Terug naar overzicht