District Noordwest

Basistraining Vrijwilligerswerk

Basistrainingen nieuwe vrijwilligers:  

Data en aanmelden: via scholingsagenda

Waar:               districtskantoor, Busplein 32A, 1315 KV Almere

Deze training is bedoeld voor die vrijwilligers, waarvoor op korte termijn in de afdeling geen basistraining wordt georganiseerd.

De training is ontwikkeld in de vorm blended learning. Dit betekent dat de trainingsbijeenkomst wordt gecombineerd met online training.

De leerdoelen van deze trainingsbijeenkomst zijn gebaseerd op het competentieprofiel uitvoerend vrijwilliger bij Humanitas.

Zie op de Kennisbank  (Intranet): basisdocument scholing en ontwikkeling van vrijwilligers.

De vrijwilliger:

 • Weet hoe hij/zij rekening kan houden met de normen, waarden en levensovertuiging van de deelnemer

 • Kent de waarden van Humanitas en kan deze vertalen naar de houding als vrijwilliger in de benadering van de deelnemer

 • Heeft inzicht in de eigen sterke kanten en weet welke competenties aandacht nodig hebben

 • Heeft inzicht in de eigen motivatie om vrijwilligerswerk te doen en wat hij nodig heeft om het met plezier te blijven doen

 • Kan de deelnemer zodanig ondersteunen dat de regie over het eigen leven behouden blijft of versterkt wordt

 • Kent de eigen grenzen en kan deze aangeven bij de deelnemer of coördinator

 • Kent de basisregels bij het omgaan met emoties bij de deelnemer

 • Kent het belang van ‘oordeelloos’ luisteren

 • Kan actief luisteren naar de deelnemer.

 Programmaonderdelen zijn:

 • Welkom

 • Kennismaken met elkaar

 • De eigen normen en waarden

 • De waarden van Humanitas

 • Motivatie vrijwilligerswerk

 • Grenzen stellen

 • De afdeling, de relatie met portefeuillehouder en coördinator

Vragen?

Neem vooral contact op met Ans de Goede, consulent Scholing; e-mail: academie.noordwest@humanitas.nl