Open Intervisie

OPEN INTERVISIE

Data en aanmelden via de scholingsagenda

Deze bijeenkomst heeft het karakter van een collegiaal consult, waarbij eenieder die hieraan behoefte heeft, kan vragen om feedback over zijn/haar rol, vanzelfsprekend met behoud van de eigen verantwoordelijkheid én passend binnen de waarden van Humanitas.

Afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal personen met een intervisievraag worden er één of meer groepen gevormd om vervolgens per groep te reflecteren op één of meerdere ingebrachte casussen. Elke groep zal uit de eigen groepsleden een procesbegeleider benoemen.

Het is het meest inspirerend en nuttig om te werken met een casus die actueel is, kwesties die nog spelen en (dringend) vragen om een beslissing of actie van de inbrenger. Daarom hier het verzoek om vooral dit soort casussen mee te nemen.

Doel: elkaar ondersteunen in de rol die men inneemt en heeft bij Humanitas én leren van en met elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring binnen de groep van deelnemers, waarbij onderling vertrouwen en waarborgen van de privacy uitgangspunten zijn.

De algemene begeleiding van de intervisiebijeenkomst is in handen van de consulent scholing, Ans de Goede.

 PROGRAMMA

  • Welkom, kennis maken
  • Inventarisatie en korte presentatie en keuze voor de casussen
  • Presentatie van de casus door inbrenger
  • Informatieve vragen stellen door de groep
  • Associëren, reflecteren en probleem definiëren door de groep over de persoon, de rol, het systeem: wat is er aan de hand, wat speelt er, ook onder de oppervlakte. De casusinbrenger doet niet mee
  • Terugkoppeling van de deelnemer, inbrenger van de casus: herkenbaar, hoe verder?
  • Betekenis van de intervisie voor de andere deelnemers
  • Relevantie voor Humanitas
  • Terugblik, evaluatie op inhoud en proces.