District Noordwest

Omgaan met Licht verstandelijk beperking

MODULE ‘OMGAAN MET MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING’

 

Steeds vaker krijgen coördinatoren en vrijwilligers in het uitvoerende werk te maken met deelnemers met een licht verstandelijke beperking (LVB).
Zonder dit te beseffen kan dit onbegrip of problemen in de hand werken in de ondersteuning. Een andere benadering die beter aansluit bij de deelnemers kan dan wellicht helpen.
Hoe herken je een licht verstandelijke beperking bij een deelnemer?  
Wat kan dan eventueel anders?

Humanitas heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet en de ambitie zoveel mogelijk coördinatoren/trainers te trainen in het herkennen van LVB.

De module is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting MEE.

 

 

De programmaonderdelen zijn gericht op het herkennen van LVB en hoe daarmee om te gaan.

Na het volgen van deze module hebben coördinatoren en trainers voldoende handvatten om hun kennis over te dragen aan de vrijwilligers in een thema-of terugkomstbijeenkomst.

Meer informatie: academie.noordwest@humanitas.nl