District Noordwest

TRAIN DE TRAINER ‘OMGAAN MET MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING’

 MODULE  

 

Steeds vaker krijgen coördinatoren en vrijwilligers in het uitvoerende werk te maken met deelnemers met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zonder dit te beseffen kan dit onbegrip of problemen in de hand werken in de ondersteuning. Een andere benadering die beter aansluit bij de deelnemers kan dan wellicht helpen. Hoe herken je een licht verstandelijke beperking bij een deelnemer?  Wat kan dan eventueel anders?

Humanitas heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet en de ambitie zoveel mogelijk coördinatoren/trainers te trainen in het herkennen van LVB.

De module is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting MEE.

 

De programmaonderdelen zijn gericht op het herkennen van LVB en hoe daarmee om te gaan.

Na het volgen van deze module hebben coördinatoren en trainers voldoende handvatten om hun kennis over te dragen aan de vrijwilligers in een thema-of terugkomstbijeenkomst.

  

Voor wie: coördinatoren en (vrijwillige) trainers

 

Aanmelden via de website

https://www.humanitas.nl/districten/district-noordwest/scholing/scholingsagenda-2017/

 

Tijd en locatie van de training:

 

Donderdag 16 november van 10.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)

Districtskantoor, Busplein 32A, (4e etage), 1315 KV Almere.

De training wordt verzorgd door Durkje Sybesma en Wendy Maas, Humanitas Academie landelijk

 

Vragen?

Neem vooral contact op met Hetty Kamphorst of Ans de Goede, consulenten scholing

e-mail: academie.noordwest@humanitas.nl