District Noordwest

Train de Trainer

Klik hier voor meer informatie over training geven bij Humanitas. 

Lokatie van deze training: Antwerpenhaven 100, 1448 KN Purmerend (ligging aan de A7).

                       

PROGRAMMA BASISTRAINING TRAINEN BIJ HUMANITAS 

De basistraining Trainen bij Humanitas bestaat uit een gedeelte e-learning en een gedeelte livelearning. Voordat je aan deze live-learning training deel kunt nemen, volg je eerst de training via e-learning. Hierin staat een aantal opdrachten, die je van tevoren maakt in een werkboek. Voor deze dag is het belangrijk dat je het werkboek meeneemt en dat je in ieder geval de volgende opdrachten hebt uitgevoerd:

  1. de zelfevaluatie Competentieprofiel en de leervragen

  2. de leerstijlentest en de antwoorden op de reflectievragen 

  3. een ontwerp van een trainingsonderdeel van 20 minuten

Het programma van deze praktijk dag ziet er als volgt uit:

09.00 -  09.15 uur          Inloop  

09.15 - 09.30 uur            Welkom en programma-uitleg

Toelichting op programma en leerdoelen

09.30 - 10.00 uur            Kennismaking en leervragen 

Jezelf presenteren in 1 minuut m.b.v. competentieprofiel

(naam, functie, motivatie, reeds verworven competenties als trainer en leervraag)

10.00 – 11.30 uur           Vragen over de theorie en de opdrachten

Vragen over visie op leren/houding en competentieprofiel van de trainer/leren en leerstijlen/zes stappen van het didactisch model/feedback geven

11.30 . 11.45 uur           Pauze

11.45 - 12.45 uur Aan de slag als trainer  Spelregels van feedback

Een ieder geeft een trainingsonderdeel van 20 minuten.

Collega-trainers geven constructieve feedback op ontwerp en presentatie

12.45 - 13.30 uur           Lunchpauze

13.30 - 16.00 uur            vervolg Aan de slag als trainer  

16.00 - 16.30 uur           Plan voor vervolg

Waar sta je nu en wat heb je nodig?

16.30 - 17.00 uur            Evalueren en afsluiten

                                      Persoonlijke evaluatieronde en invullen evaluatieformulier                          

 Deze training is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Skanfonds