Kindervakantieweken

De kindervakantieweken zijn bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd  die om financiële, sociale en/of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

In 2014 maakte Humanitas district Oost, in nauwe samenwerking met district Noordwest, een doorstart met het organiseren van kindervakantieweken. In 2015 werd onze samenwerking met succes en plezier gecontinueerd! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 2016 in volle gang.

In 2016 participeren in ons district, de afdelingen  Achterhoek West, Deventer, Noord Veluwe, Rijn Ijssel, Twente en Zwolle.

Een week vakantie biedt dan niet alleen plezier aan de kinderen, maar ook ontspanning aan de ouders.

Vrijwilligers zorgen voor begeleiding en een activiteitenprogramma. De eigen bijdrage is € 65,- per kind.

Humanitas biedt hen een veilige omgeving met deskundige begeleiding en een programma vol leuke en spannende activiteiten.

Voor 2016 staan de Kindervakantieweken als volgt gepland:

KVW 1 16 juli t/m 23 juli  leeftijd 6-7 jaar

KVW 23 juli t/m 30 juli leeftijd 11- 12 jaar

KVW 3 30 juli t/m 6 aug  leeftijd 10-11 jaar

KVW 4 6 aug t/m 13 aug leeftijd 8-9 jaar

Humanitas Kindervakantieweken heeft het Keurmerk Kindervakanties dat ons toegekend is door de Stichting Steunpunt Kindervakanties.

Humanitas Kindervakantieweken "Kinderkamp is supercool " kunt u zien via deze youtube link.

Om de  kindervakantieweken ook in 2016 mogelijk te maken zijn we op zoek naar particulieren, bedrijven en fondsen die een deel van de kosten voor hun rekening willen nemen.

En dus ............ zoeken we sponsoren.

Het organiseren van Kindervakantieweken kost veel geld. Aangezien veel ouders uit onze doelgroep weinig tot geen geld hebben voor vakantie hoeven zij slechts een kleine bijdrage te betalen. Voor de rest van de kosten is Humanitas dus geheel afhankelijk van sponsoren.

Wilt u een bijdrage leveren? U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 26 RABO 0344759121 t.n.v. Humanitas DistrictOost o.v.v. sponsoring kindervakantieweken 2015.

Wat doen wij met uw sponsorgeld?

  • Een slaapplek voor een kind: € 100
  • Het busvervoer van een kind: € 50
  • Een dagje zwembad (incl. vervoer): € 20
  • Een hele week eten: € 75
  • Spelmateriaal: € 10 per kind
  • Fiets voor de oudste kinderen: € 25
  • Training van een vrijwilliger: € 95
  • De kosten voor een volledige week: € 475

 

Voor meer informatie kunt u bellen met het districtskantoor: 0575-546 057

of mailen met de coördinator: l.hulsebosch@humanitas.nl: 06-351 3096 1

Voor de Kindervakantieweken 2016  worden we gesponsord door:

 

Connexxion : vervoer van alle  kinderen uit de districten Noordwest en Oost naar de groepslocatie in Voorthuizen (en weer terug naar huis).

www.connexxion.nl

 

Kommago, Utrecht, bruikleen tijdens alle kindervakantieweken van 6 professionele portofoons.

www.kommago.nl

 

Schoellerallibert,  64 afsluitbare en stapelbare blauwe opbergboxen voor de materialen.

www.schoellerallibert.com

 

Banketbakkerij de Soete Suikerbol, Voorthuizen, 30% korting op alle broden en gratis bezorging + 1x per week lekkers voor alle kinderen en team vrijwilligers.

www.bakkerijen.net/voorthuizen/de-soete-suikerbol

 

Thermopatch , Almere interventie naar labelpers + leveren van labels en markers  www.thermopatch.com

Kayser bedrijfskleding, Hengelo, labelpers 4 weken in bruikleen www.kayser.nl

Bureau de Wit, professioneel adviesbureau voor o.a. voedselveiligheid, verzorgde een workshop voor onze keukencrew "hygiëne in de keuken en hoe om te gaan met verschillende allergieën "

www.bureaudewit.nl

Uitgeverij Bekking & Blitz :220 kaarten voor vrijwilligers

www.bekkingblitz.com

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem: 40 entreekaarten

www.openluchtmuseum.nl

Vrijwillige brandweer Voorthuizen : oefening tijdens vrijwilligersweekend in mei 2016 + acte de presence tijdens de 4 Kindervakantie weken.

www.brandweervoorthuizen.info

Rondeel Barneveld , 1000 eieren

http://www.rondeeleieren.nl/locaties/barneveld

 

Fondsen 2016

Royal A-ware  : € 1000   www.royal-aware.com

 

Stichting Zonnige Jeugd

www.stichtingzonnigejeugd.nl

 

Nationaal Fonds Kinderhulp, bedrag van € 2080

https://kinderhulp.nl

 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

http://www.weeshuisdoopsgezinden.nl/

 

Hartelijk dank daarvoor namens de kinderen, alle vrijwilligers en Humanitas beroepskrachten en besturen vanuit Humanitas district Oost!

 

Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantieweek op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. Daarvoor zorgen de Kindervakantieweken, die bedoeld zijn voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn er ook weekvakanties bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.