Tandem groeiprogramma

Met je maatje van Humanitas Tandem doe je samen leuke dingen. Je maatje is er helemaal voor jou en biedt je vriendschap. Samen kom je makkelijker onder de mensen en leg je sneller contacten.

In Nederland verkeren 750.000 mensen in een sociaal isolement. Dat is meer dan 6% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder. De oorzaken liggen meestal in een combinatie van negatieve gebeurtenissen, persoonlijke eigenschappen en gebrek aan vaardigheden.

Wat is Humanitas Tandem?

Humanitas Tandem is voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Hoe werkt Humanitas Tandem?

  • De vrijwilliger en deelnemer zoeken elkaar op, praten samen en doen leuke dingen
  • Humanitas Tandem werkt preventief: deelnemers worden behoed voor zware en ook dure hulpverlening.
  • De ondersteuning is van tijdelijke aard (maximaal één jaar).
  • De deskundige vrijwilligers van Humanitas Tandem worden getraind en begeleid door een professionele coördinator.
  • Deelname is kosteloos.

 

Twee voorbeelden

Een vrouw werd op school vroeger vaak gepest. Ze heeft hierdoor een laag zelfbeeld ontwikkeld. Contact leggen met vreemden vindt ze moeilijk. Met haar maatje is ze leuke dingen gaan doen. Hardlopen met een groepje, af en toe naar het museum. Haar maatje van Humanitas Tandem laat haar ervaren dat je meer aanspraak hebt als ze daarvoor openstaat. En dat durft ze nu, dankzij haar maatje.

Een introverte, verlegen man kwam jarenlang nauwelijks zijn huis uit. Doordat hij ook nog ’s een paar keer in zijn leven was verhuisd, was zijn kringetje steeds kleiner geworden. Met zijn maatje van Humanitas Tandem durfde hij het aan om weer de straat op te gaan, een praatje aan te knopen met onbekenden. Nu trekt hij er zelf op uit en komt weer onder de mensen.