District Oost

Districtsbestuur Oost

Afdelingsbesturen en het Districtsbestuur.

Bestuur afdelingen

District Oost heeft 16 afdelingen. Elke afdeling kent in principe een lokaal bestuur, de spil van de activiteiten en initiatieven in de regio. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten in het afdelingsgebied.

Districtsbestuur

Het districtsbestuur bestaat uit 8 leden.

Ieder bestuurslid is daarnaast ook contactbestuurder van een/meerder afdelingen binnen ons district. Taken en afdelingen zullen onderling worden verdeeld.

 Het districtsbestuur bestaat uit:

 • Willem van Teeseling, voorzitter

 • Annelies Brand, secretaris

 • Bert Huigen, portefeuillehouder financiĆ«n

 • Ria van der Rijt, algemeen bestuurslid

 • Frits Smit, algemeen bestuurslid

 • Hans van der Meulen, algemeen bestuurslid

 • Marian van Leeuwen, algemeen bestuurslid

 • Marianne Klop, algemeen bestuurslid

 Het districtsbestuur heeft o.a. de volgende taken:

 • Stimuleren van de ontwikkeling van het werk en het netwerk van Humanitas;

 • Bevorderen van samenhang en afstemming tussen het werk in de verschillende afdelingen;

 • Organiseren van de gewenste ondersteuning van de vrijwilligers en bestuurders in afdelingen en werkgroepen. Het vervult daarbij de rol van opdrachtgever aan de werkorganisatie;

 • Houden van toezicht op de gang van zaken in de afdelingen en werkgroepen: de toetsing van werkplannen, jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen aan de missie en de beleidsuitgangspunten van de vereniging;

 • Toekennen van stimuleringsbijdragen aan afdelingen ten behoeve van nieuwe of bestaande activiteiten.