District Oost

Medewerkers

De medewerkers van Humanitas district Oost ondersteunen de lokale afdelingen, de projecten en activiteiten in Gelderland en Overijssel. Dat doen zij op diverse manieren.

Deze beroepskrachten werken vanuit onderstaande teams. Het districtskantoor is gevestigd in Zutphen en daarnaast is er een werklocatie in Hengelo (Ov). Behalve vanuit het district zijn er ook op lokaal niveau beroepskrachten werkzaam voor specifieke activiteiten en projecten.

Team consulenten & projectleiders

In dit team werken 4 consulenten maatschappelijke activering en een regiocoördinator die ieder een aantal afdelingen in het district ondersteunen. Zij adviseren bij beleids- en projectontwikkeling, ondersteunen bij subsidieaanvragen, onderhouden contacten met gemeenten en ketenpartners, introduceren en begeleiden vrijwilligers en geven leiding aan de coördinatoren.

In het team zitten ook 2 projectleiders en ondersteuners. Zij werken voor een bepaald project en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, uitrol en financiering daarvan.

Team financiële administratie

Op het kantoor in Zutphen werken 2 medewerkers aan de financiële administratie. Zij houden zich bezig met de boekhouding, financiële projectadministratie, begrotingen, financiële jaarverslagen en het betalingsverkeer.

Team secretariële administratie

In totaal werken in het district 3 bureaumanagers, waarvan er 2 werkzaam zijn vanuit het districtskantoor in Zutphen en 1 vanuit het kantoor Twente in Hengelo. In Hengelo werken ook twee secretarieel medewerkers. Deze medewerkers houden zich bezig met telefoonverkeer, correspondentie, verslaglegging, agendabeheer, ondersteuning van vergaderingen, pandbeheer, logistieke zaken en planning. Zowel een bureaumanager in Zutphen als in Hengelo verricht ook taken op het gebied van personeelszaken.

Districtsmanagement en districtsbestuur

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ligt bij de districtsmanager. Zij is verantwoordelijk voor personeelszaken, subsidieaanvragen en rapportages, advisering in beleidsontwikkeling, financiële strategie, ondersteuning van het districtsbestuur en eindverantwoordelijk voor de ondersteuning aan afdelingen.

Het districtsbestuur bestaat uit vrijwilligers en is verantwoordelijk voor beleid, strategie en financiën.

Medewerkers van het district

Secretariaat:

Financiële administratie (FA):

Consulenten Maatschappelijke Activering:

  • Angelien van de Bovenkamp, mail: a.vandebovenkamp@humanitas.nl, Telefoon: 0575-546 057 of 06-351 13 249, Afdelingen:  Rijn-IJssel en Nederrijn
  • Ingrid Nauta, mail: i.nauta@humanitas.nl, Telefoon: 0575-546 057 of 06-533 84411, Afdelingen: Deventer, Raalte, Steenwijkerland, Hardenberg-Ommen, Noord West Veluwe, Zwolle en Apeldoorn.
  • Jitske Stegen, mail: j.stegen@humanitas.nl, Telefoon: 0575-54 60 57of 06-575 54047, Afdelingen: Zutphen, Oostelijke Achterhoek, Doetinchem,  Bommelerwaard, Tieler-en Culemborgerwaarden en Nijmegen.

Regio coördinator Humanitas Twente:

Fondsenwerving en Projectleiders & projectcoördinator:

Coördinator Fondsenwerving, Consulent, specialisme Eenzaamheid en Verlies

Projectleider/coördinator Tandem Twente

Projectleider Humanitas BOR

Projectcoördinator Kindervakantieweken district Oost                                   

  • Loes Hulsebosch, mail: l.hulsebosch@humanitas.nl, Telefoon: 0575 – 546057 of 06-351 309 61

Districtsmanager

Verder zijn de projecten van Home-Start Zutphen, Home-Start+ Zutphen en het chatproject “Het Luisterend Oog” ondergebracht op het districtskantoor.