District Zuid

Coördinator: Begeleiding/gespreksvoering | 09.03.17

Handvatten voor een goede begeleiding, effectief feedback geven, luisteren en gesprekken voeren.

Voor wie, wanneer en waar?

Doelgroep:

Alle (nieuwe) coördinatoren van Humanitas.

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Donderdag 9 maart 2017.
10.00 tot 15.00 uur (incl. lunch).
Districtskantoor te Eindhoven.

Deelname:
Door:

Minimaal 5 en maximaal 12 personen.
Christine Hooft

Voorbereiding:

Ter voorbereiding dient de online Basistraining Coördinatorschap doorlopen te worden. Deze vind je op https://intranet.humanitas.nl/. Klik hier op 'Online trainingen'.

 

Aanmelden

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

Terug naar overzicht