"Goed op weg als bestuurder bij Humanitas"

Deze introductiecursus van drie bijeenkomsten is verplichte kost voor nieuwe bestuursleden om wegwijs te raken in de vereniging.

In drie bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de geschiedenis van de vereniging, haar uitgangspunten, hoe ze hier vorm aan geeft en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is. En natuurlijk is er veel ruimte voor uw vragen en bijdrage.

ONDERWERPEN DIE WORDEN BEHANDELD:

 • Geschiedenis en ontwikkeling van Humanitas
 • Doelstelling van Humanitas
 • De waarden van Humanitas
 • Besturen van de afdeling
 • De Humanitas-afdeling in het sociale werkveld
 • Kenmerken en grenzen van vrijwilligerswerk
 • Opstarten en uitvoeren van activiteiten
 • Vrijwilligers en deelnemers
 • Activiteiten gebundeld in 6 thema’s:
  • Eenzaamheid
  • Verlies
  • Opvoeden
  • Opgroeien
  • Detentie
  • Thuisadministratie
 • Humanitas Strategieplan
 • Samenwerking en samenwerkingsstrategie
 • Financiering en fondsenwerving
 • Organisatie van het bestuur: district en afdeling
 • Taken en verantwoordelijkheden van het districtsbestuur
 • Taken en verantwoordelijkheden van een afdelingsbestuur

VOORBEREIDING

Ter voorbereiding dient de online training Besturen bij Humanitas afgerond te worden. Deze vind je door met je Humanitas-account in te loggen op: https://intranet.humanitas.nl/. Klik hier op 'Humanitas Academie'.  Vervolgens verschijnt een overzicht van beschikbare trainingen (Als de training niet direct zichtbaar is, klik dan eerst op ‘Mijn trainingen’.) Kun je niet inloggen? Neem dan even contact op met academie.zuid@humanitas.nl

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden

Planning:

1. Humanitas afdeling Eindhoven
Zernikestraat 11-13, 5612 HZ, Eindhoven
Graag aanmelden voor woensdag 4 maart

2. Humanitas Regio Breda
Nieuwe Prinsenkade 25, 4811 VC Breda
Let op: Betaald parkeren
Graag aanmelden voor woensdag 3 juni

      

18.00-21.00 uur   

Trainers: Ron Derkx en Harrie van Rooij
Incl. broodjes vooraf

EXTRA INFORMATIE

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.