Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience

Bewustwording, beeldvorming, stereotypen, vooroordelen en discriminatie

Leerdoelen

  • Vergroten van bewustzijn van eigen vooroordelen;
  • Vergroten van kennis en inzicht in de begrippen vooroordelen en discriminatie;
  • Vergroten van de bewustwording en nadelige gevolgen van vooroordelen en discriminatie.

Inhoud

Deze experience is enerzijds gericht op informatie- en kennisoverdracht van het thema discriminatie en anderzijds gericht op het herkennen van (eigen) vooroordelen. Deze is interactief en bevat oefeningen en opdrachten. Daarnaast biedt het praktische handvaten hoe te reageren op discriminatie. Tot slot geven we informatie over waar discriminatie kan worden gemeld en wat de vervolgstappen van een melding kunnen zijn.

Beschrijving

Hoe voelt het om gediscrimineerd te worden? Met behulp van Virtual Reality laten we de deelnemers dit persoonlijk ervaren!
Vervolgens gaan we in op waarneming en beeldvorming. We laten we zien hoe onze hersenen ons voor de gek kunnen houden bij het waarnemen van voorwerpen en mensen. Waarom denken we eigenlijk in hokjes? En wat is de invloed van onze eigen onbewuste associaties?
Waar komen stereotypen vandaan en hoe zijn ze te achterhalen? Hoewel stereotypen nuttig en nodig zijn in ons bestaan, zijn er veel ongewenste en vaak ook onbewuste neveneffecten.
En wat weten we eigenlijk over discriminatie en vooroordelen? We horen en zien er wel eens wat van op de tv of op social media. We vormen ons een mening en gaan over tot de orde van de dag. Maar op welke informatie baseren we onze mening over anderen eigenlijk?
Wat is discriminatie, wat zijn vooroordelen en hebben de deelnemers zelf ook vooroordelen waar ze zich niet bewust van zijn?
Welke gevolgen hebben vooroordelen en discriminatie voor individu en maatschappij? Vragen die de Antidiscriminatievoorziening Limburg tijdens de VR-experience beantwoord.

Lesmateriaal

VR-brillen, Powerpoint, filmpjes en opdrachten.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
-- -- -- Nog te plannen
 
 

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!