Workshop Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer. Zij beheersen het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren niet. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van werk, gezondheid, financiën en sociale contacten.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 12% van de Nederlandse beroepsbevolking laaggeletterd is. In totaal komt dit neer op 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar. Wanneer ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen, komen er naar schatting nog eens 600.000 laaggeletterden bij. Het aantal laaggeletterden in Nederland groeit bovendien nog steeds.

 Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

  • Aard en omvang problematiek laaggeletterdheid;
  • Hoe laaggeletterdheid te herkennen;
  • Verschillende instrumenten en methodieken om laaggeletterdheid te signaleren;
  • Hoe laaggeletterdheid te bespreken;
  • Hoe laaggeletterden te verwijzen naar (informatie over) scholing.

Naast het bieden van een passend onderwijsaanbod, is een belangrijk onderdeel bij de aanpak van laaggeletterdheid het op zo veel mogelijk relevante plekken herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Daarom organiseren we een workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen laaggeletterdheid
Het betreft een interactieve training die over het algemeen hoog gewaardeerd wordt. Er is tussendoor voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
Woensdag 8 mei 2019

19.00- 21.00
Inloop vanaf: 18.30

Orthen 2-4
5231 XS ‘s – Hertogenbosch

 j.klerks@humanitas.nl 

Trainer: Deniz Ozakanli
 

Vrijwilligers van de afdeling die de training organiseert krijgen voorrang.

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!