Armoede: terugkombijeenkomst

Themabijeenkomst met 'Armoedespel'.

Doelgroep

Vrijwilligers, coördinatoren en trainers die een terugkombijeenkomst over armoede willen organiseren.

Doel

Kennismaken met het armoedespel, de rol van spelbegeleider op je nemen en kennisnemen van achtergrondinformatie over armoede.

Door middel van het spelen van het arm-rijk-spel leren kinderen/volwassenen ervaren wat het is om rijk dan wel arm te zijn. Het arm-rijk-spel doet een beroep op de creativiteit en solidariteit van kinderen/volwassenen in bepaalde situaties. Tevens geeft het spel ruimte te bespreken welke  emoties er kunnen ontstaan bij de verschillende situaties. Het spel kan tijdens een terugkom- of themabijeenkomst in je eigen groep met vrijwilligers gebruikt worden om met elkaar in gesprek te gaan over armoede. Het spel is ontwikkeld om met kinderen het thema armoede te bespreken maar wordt binnen Humanitas breder ingezet.

Lijkt het je leuk en zinvol om een terugkom-/themabijeenkomst rondom armoede te organiseren, meld je dan aan voor de bijeenkomst.