Armoede onder de loep

Een training van twee bijeenkomsten waarin je kennis en inzicht krijg in aard en verschijningsvormen van armoede in gezinnen, de wederzijdse vervreemding tussen de samenleving en mensen met lage inkomens, en de sociale uitsluiting die hierdoor kan ontstaan. Je krijgt praktische handvatten om de eigen werkhouding kritisch tegen het licht te houden om zodoende een aansluitend en passend antwoord te kunnen geven op de behoefte van mensen met een laag inkomen.