District Zuid

Grenzen Stellen

Doel:

Tijdens de training Grenzen Stellen wordt je kennis over de waarden van Humanitas opgefrist, leer je ervaren waar de grenzen binnen het vrijwilligerswerk liggen. Ook kijken we naar jullie eigen grenzen. De training is interactief samengesteld dat wil zeggen dat je door middel van oefeningen en het uitwisselen van ervaringen vooral veel zelf aan de slag gaat. Met elkaar baken je tijdens de training af wat wel en niet binnen het vrijwilligerswerk van Humanitas past. Het is goed je te realiseren dat er binnen Humanitas geen naslagwerk met regels bestaat. Wel hebben we een kader waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats vindt. Het is een uitdaging om tijdens de training te ontdekken hoe dit kader er volgens iedereen uitziet en wat daarbinnen wel en niet passend is.

Voor wie?

De training Grenzen Stellen is geschikt voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Of je nu taalmaatje, bestuurslid of thuisadministratie vrijwilliger bent, iedereen wordt wel eens geconfronteerd met de grens van het vrijwilligerswerk of met grenzen van jezelf. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen aan deze training.

Door wie?

De training wordt gegeven door vrijwilliger trainers die opgeleid zijn binnen de Humanitas Academie. Deze vrijwilligers zijn niet alleen deskundig als trainer, maar hebben zelf oo keen ruime ervaring als vrijwilliger bij Humanitas.

De training wordt twee keer per jaar aangeboden op districtsniveau. Indien mogelijk kan deze training ook op aanvraag binnen een bepaalde afdeling gegeven worden. (Dit hangt af van de beschikbaarheid van vrijwillige trainers).