Grenzen Stellen

Doel

Tijdens de workshop Grenzen Stellen wordt je kennis over de waarden van Humanitas opgefrist, leer je ervaren waar de grenzen binnen het vrijwilligerswerk liggen. Ook kijken we naar jullie eigen grenzen. De workshop is interactief samengesteld dat wil zeggen dat je door middel van oefeningen en het uitwisselen van ervaringen vooral veel zelf aan de slag gaat. Met elkaar baken je tijdens de workshop af wat wel en niet binnen het vrijwilligerswerk van Humanitas past. Het is goed je te realiseren dat er binnen Humanitas geen naslagwerk met regels bestaat. Wel hebben we een kader waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats vindt. Het is een uitdaging om tijdens de workshop te ontdekken hoe dit kader er volgens iedereen uitziet en wat daarbinnen wel en niet passend is.

Voor wie?

De workshop Grenzen Stellen is geschikt voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. Of je nu taalmaatje, bestuurslid of thuisadministratie vrijwilliger bent, iedereen wordt wel eens geconfronteerd met de grens van het vrijwilligerswerk of met grenzen van jezelf. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen aan deze workshop.

Door wie?

De workshop wordt gegeven door vrijwilliger trainers die opgeleid zijn binnen de Humanitas Academie. Deze vrijwilligers zijn niet alleen deskundig als trainer, maar hebben zelf ook een ruime ervaring als vrijwilliger bij Humanitas.

De workshop wordt twee keer per jaar aangeboden op districtsniveau. Indien mogelijk kan deze workshop ook op aanvraag binnen een bepaalde afdeling gegeven worden. (Dit hangt af van de beschikbaarheid van vrijwillige trainers).

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
-- -- -- Nog te plannen
 
 

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!