HRS

In het Humanitas Registratiesysteem Systeem (HRS) worden alle gegevens bijgehouden en geraadpleegd over alle activiteiten van Humanitas, inclusief gegevens over vrijwilligers en deelnemers.

HRS ondersteunt de afdelingsbestuurders, betaalde en vrijwillige coördinatoren en andere vrijwilligers en beroepskrachten van de districten en het Landelijk Bureau in hun dagelijks werk en hun onderlinge samenwerking.

In de instructiebijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Registreren in HRS
  • Vrijwilligers, deelnemers en koppelingen.
  • Contact onderhouden met vrijwilligers via aantekeningen.
  • Documenten.
  • Scholing van vrijwilligers.
 • Rapporten uitdraaien
 • Declaraties indienen/accorderen

VOORBEREIDING

Neem een paar namen van vrijwilligers en deelnemers die ter oefening in HRS geregistreerd en gekoppeld kunnen worden.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
15 augustus 14:00 - 16:30 Zernikestraat 11-13
5612 HZ  EINDHOVEN
Aanmelden
       

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.