Interculturele communicatie

Doel

Binnen het vrijwilligerswerk van Humanitas werken vrijwilligers veelvuldig met deelnemers met een verschillende culturele achtergrond. Tijdens de training "Interculturele Communicatie" ervaar je aan den lijve hoe het is om niet "dezelfde taal" te spreken. Binnen de training komt ook theorie aan bod over de definitie van interculturele communicatie (David Pinto / piramide van Maslow). De training is interactief samengesteld dat wil zeggen dat je door middel van oefeningen en het uitwisselen van ervaringen vooral veel zelf aan de slag gaat. In de training worden geen kant en klare do's en don'ts aangeboden rondom verschillende culturen. Wel worden de verschillende ervaringen besproken en wordt je wellicht uitgedaagd om te kijken naar de vooroordelen die er bestaan rondom verschillende culturen.

Voor wie?

De training "Interculturele communicatie" is geschikt voor alle vrijwilligers binnen Humanitas. De training is heel geschikt om met andere vrijwilligers van gedachten te wisselen over omgaan met cultuurverschillen binnen de kaders van het vrijwilligerswerk van Humanitas. Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen aan deze training.

Door wie?

De training wordt gegeven door vrijwillige trainers die opgeleid zijn binnen Humanitas Academie. Deze vrijwilligers zijn niet alleen deskundig als trainer, maar hebben zelf ook ruime ervaring als vrijwilliger bij Humanitas.

De training wordt twee keer per jaar aangeboden op districtsniveau. Indien gewenst kan deze training ook op aanvraag binnen een bepaalde afdeling gegeven worden. (Dit hangt al van de beschikbaarheid van vrijwillige trainers).

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
-- -- -- Nog te plannen
 
 

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!