District Zuid

Signaleren kindermishandeling

Een interactieve voorlichting waarbij je leert welke vormen van kindermishandeling er zijn en op welke signalen je alert moet zijn. Je leert ook welke stappen je moet zetten als je een vermoeden van kindermishandeling hebt. De themabijeenkomst wordt verzorgd door Ike Bouma van RAAK (Regionale Actiegroep en Aanpak Kindermishandeling).

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
28 augustus 09:30 - 11:00 Zernikestraat 11-13 5612 HZ  EINDHOVEN  Aanmelden
8 november 09:30 - 11:00 Zernikestraat 11-13 5612 HZ  EINDHOVEN Aanmelden

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.