Motivatie en verandering

Hoe kom je erachter wat jouw deelnemer motiveert om zelf in beweging te komen en de regie van zijn haar leven zelf op te pakken?

DOEL

Als vrijwilliger wil je graag iemand op weg helpen maar hoe zorg je er nu voor dat niet alleen jij in beweging bent maar ook je deelnemer mogelijkheden gaat zien om zijn/ haar eigen leven op de rit te krijgen?

Gebleken is dat met het bewust hanteren van bepaalde gesprekstechnieken de kans op een geslaagd traject voor een deelnemer vele malen groter wordt. Binnen deze training maak je kennis met gesprekstechnieken en een basishouding waarmee je jouw deelnemer vanuit eigen kracht en motivatie begeleidt om zijn of haar situatie te gaan veranderen.

OPZET

De training bestaat uit een of twee dagdelen waarin je  kennis gaat maken met de achtergronden en de praktijk van motiverende interviewtechnieken en waarin je door middel van oefeningen de technieken ook gaat leren toepassen en gebruiken!

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
-- -- -- Nog te plannen
 
 

Vrijwilligers van de afdeling die de training organiseert krijgen voorrang.

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!