District Zuid

Protocol signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Humanitas is van mening dat de veiligheid van de doelgroep zo optimaal mogelijk gewaarborgd moet worden. Hierbij hoort ook de aandacht voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vrijwillige co√∂rdinatoren en beroepskrachten binnen Humanitas moeten zo adequaat mogelijk kunnen handelen bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol van Humanitas geeft stap voor stap aan hoe te handelen bij  dergelijke vermoedens.

Naast een afbakening binnen de training van de begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we de stappen van het protocol bekijken en naast de praktijksituatie leggen Samen met de groep gaan we kijken naar vragen als:

  • Hoe pak je het aan wanneer een vrijwilliger/ ster met signalen rondom huiselijk geweld of kindermishandeling naar je toekomt?
  • Bij wie kan jij binnen Humanitas terecht met je vragen en of zorgen?
  • Wat doe je met de bezorgdheid van de vrijwilliger?
  • Kan een vrijwilliger contact blijven houden met de deelnemer?
  • Rol en grenzen  van vrijwilliger in dergelijke situaties.
  • Delen van ervaringen en elkaar versterken in aanpak in situaties rondom het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor wie?

De training is bedoeld voor coördinatoren bij Humanitas en wordt verzorgd door een beroepstrainer.