Protocol signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Humanitas is van mening dat de veiligheid van de doelgroep zo optimaal mogelijk gewaarborgd moet worden. Hierbij hoort ook de aandacht voor het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vrijwillige co√∂rdinatoren en beroepskrachten binnen Humanitas moeten zo adequaat mogelijk kunnen handelen bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het protocol van Humanitas geeft stap voor stap aan hoe te handelen bij  dergelijke vermoedens.

Naast een afbakening binnen de training van de begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we de stappen van het protocol bekijken en naast de praktijksituatie leggen Samen met de groep gaan we kijken naar vragen als:

  • Hoe pak je het aan wanneer een vrijwilliger/ ster met signalen rondom huiselijk geweld of kindermishandeling naar je toekomt?
  • Bij wie kan jij binnen Humanitas terecht met je vragen en of zorgen?
  • Wat doe je met de bezorgdheid van de vrijwilliger?
  • Kan een vrijwilliger contact blijven houden met de deelnemer?
  • Rol en grenzen  van vrijwilliger in dergelijke situaties.
  • Delen van ervaringen en elkaar versterken in aanpak in situaties rondom het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor wie?

De training is bedoeld voor vrijwilligers, co√∂rdinatoren en beroepskrachten van Humanitas.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
Dinsdag 21 mei 2019

Inloop: vanaf 18.30 uur
Training: 19.00-22.00 uur

Humanitas  Afdeling Regio Breda
Nieuwe Prinsenkade 25
4811 VC  Breda

Trainer: Christine Hooft
Nadere informatie of toelichting: Peter van Gijsel; 06-44944503

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!