Basis steun bij rouw en verlies

Doel
De basistraining Steun bij rouw en verlies bestaat uit twee trainingsdagen en een voorbereidende thuisopdracht. Het betreft hier rouw en verlies in de breedste zin van het woord. Niet alleen situaties waarbij het gaat om het overlijden van een familielid, echtgenoot of echtgenote worden hiermee bedoeld, maar ook het verlies van een baan, je thuisland of een scheiding die leidt tot een verlies van een partner en/of toekomstbeeld.

De training wordt afgerond met een certificaat van deelname en kan door de coördinator van je activiteit in HRS worden vermeld als gevolgd scholingsaanbod. Het al dan niet inzetten van jou als vrijwilliger bij rouw en verlies ondersteuning is een keuze die bij de coördinator van jouw activiteit. Meld het ook vooraf aan je coördinator wanneer je van plan bent deze training te volgen!

Inhoud
Tijdens de training wordt inzicht gegeven in de geschiedenis van rouw en verlies theorieën en komen verschillende methodieken aan bod. Het zwaartepunt van de trainingsdagen ligt echter op luister- en vraagtechnieken specifiek voor rouw-en-verliesprocessen en het samen uitwisselen van ervaringen rondom begeleiding in rouw-en-verliesprocessen. De insteek van Humanitas is immers dat je als vrijwilliger iemand ondersteunt door naast hem te staan met een open nieuwsgierige niet oordelende houding en niet door je op te stellen als professional. Dit wordt als meerwaarde van deze training ervaren.

Voor wie?
De training is bedoeld voor  vrijwilligers van diverse activiteiten die betrokken zijn bij situaties waarin mensen te maken hebben met een rouw en verlies situatie.

Voorbereiding
Tijdens de voorbereidende opdracht maak je voor jezelf je eigen verliessituatie inzichtelijk. Dit is belangrijk om voor jezelf af te bakenen hoe en of je deze situaties op een goede manier een plek hebt kunnen geven in je leven en zo ruimte hebt om andere mensen in hun eigen rouw en verlies proces te ondersteunen.