Basistraining Trainen bij Humanitas

Wanneer je als trainer bij Humanitas aan de start gaat, vervul je een belangrijke rol bij het uitdragen van Humanitas, de Humanitas waarden en het plaatsen van bepaalde specifieke vraagstukken en dilemma’s door vrijwilligers in het juiste perspectief. Om de kwaliteit van de trainingen binnen Humanitas te kunnen waarborgen verwachten wij het volgende competentie profiel van onze trainers:

Voor wie?

 • Humanitas vrijwilligers met minimaal HBO werk- en denkniveau die ervaring hebben met het geven van trainingen of het werken in groepsverband
 • Vrijwilligers die in staat zijn goed te kunnen reflecteren op hun eigen functioneren.
 • Vrijwilligers die bereid zijn tot deelname aan een intervisiegroep binnen trainersgroep Humanitas (3 à 4x per jaar).
 • Vrijwilligers die kennis en affiniteit hebben met de specifieke programma’s van Humanitas.
 • Vrijwilligers die bereid zijn om 2 tot 4 keer per jaar een training te geven aan vrijwilligers (max. 12) van Humanitas.

Wat Humanitas je kan bieden

 • Een train de trainer cursus waarbinnen onderwerpen zoals o.a. leerstijlen, interactieve werkvormen en interactie met deelnemers aan bod komen.
 • Begeleiding en coaching vanuit een beroepskracht.
 • Verdieping van je eigen leerproces door meeloop momenten met ervaren trainer en intervisie bijeenkomsten met de groep trainers (3 tot 4x per jaar).
 • Inhoudelijke ontwikkeling op specifieke programma’s en dilemma’s van het vrijwilligerswerk van Humanitas.
 • Vergoeding van reiskosten en onkosten.
 • Mogelijkheid tot geven van training (basistraining  en/of dag modules) op districtsniveau of binnen de regio of afdeling.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden
-- --

Zernikestraat 11-13 

5612 HZ  EINDHOVEN

--

 
 

Vrijwilligers van de afdeling die de training organiseert krijgen voorrang.

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!