Introductie Transactionele Analyse

Kennis en vaardigheden worden vergroot door middel van een introductie van de Transactionele analyse.  

Vrijwilligers zijn hun eigen instrument bij het begeleiden van omgangsregelingen. Ze nemen hun levenservaring, en/of hun spontaniteit of hun bereidheid om anderen te helpen mee tijdens de omgangsmomenten van ouders en hun kinderen.

Daarbij nemen de ouders (en de kinderen) voortdurend posities in ten opzichte van elkaar. De vrijwilliger heeft de snode taak neutraal te blijven. Het is niet simpel om binnen dit spanningsveld neutraal te zijn en niet in de valkuilen te vallen. Ook is het niet simpel om de verantwoordelijkheden te laten waar die thuishoren, namelijk bij de ouders.

DOEL

- Meer inzicht geven in hun eigen handelen;
- Je bewuster maken van de rol die je speelt in de omgangsregeling;
- Inzicht geven in de communicatie tussen partijen en de diepere oorzaken van de posities die mensen innemen.

WAT GA JE LEREN

Als vrijwilliger zet je je eigen persoonlijkheid, kennis en ervaring in bij een begeleide omgangsregeling. Transactionele Analyse kan hulpmiddelen en instrumenten aanreiken die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze theorie proberen we op te nemen via praktische oefeningen. Ook gaan we aan de slag met Recepten om in de Puree te raken die gebaseerd zijn op de Gestalt-oefeningen van Bruno Paul de Roeck en Joost van Abeele.

Je bent altijd zelf aanwezig, je eigen persoonlijkheid speelt mee.

- Je eigen gereedschapskist op orde brengen en doelbewust inzetten;
- Weten waar jezelf staat ten opzichte van de ander en vanuit welk kader je praat;
- Bewuster worden van de  communicatie tussen mensen, deze uit elkaar kunnen rafelen en gericht  kunnen ingrijpen in de communicatie.
- Voorkomen om als vrijwilliger zelf het probleem te worden/het probleem mee naar huis te nemen.

GEPLANDE TRAININGEN

Data Tijd Locatie  Aanmelden

Zernikestraat 11-13 

5612 HZ  EINDHOVEN

 
 

Wanneer blijkt dat er meer dan het maximaal aantal deelnemers zich aanmelden hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training geannuleerd. Je ontvangt in dat geval daar tijdig bericht van.

De scholingen/trainingen zijn gratis voor Humanitas vrijwilligers. Opgave voor scholing is echter niet vrijblijvend; als je je opgeeft voor scholing, dan rekenen wij op je!