District Zuid

Bestuurssecretaris en algemeen lid voor het districtsbestuur

Het district Zuid omvat de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Het districtsbestuur concretiseert voor deze regio het strategieplan van Humanitas en zorgt tegelijkertijd voor een goede bestuurlijke infrastructuur en –cultuur. Het bestuur wordt in deze werkzaamheden ondersteund door medewerkers van een districtskantoor onder leiding van een districtsmanager.

De activiteiten van Humanitas zijn gericht op individuele ondersteuning (maatjes) van zeer verschillende doelgroepen. Al deze activiteiten zijn ondergebracht binnen thema’s; Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie, Verlies, Eenzaamheid en Detentie. Onze vrijwilligers staan hun deelnemers bij om weer zelf de regie te nemen in het betreffende probleemgebied.

Humanitas heeft voor de komende jaren een strategieplan vastgesteld met als hoofdpunten: omgaan met complexe doelgroepen, verantwoorde groei (organisatie), investeren in kwaliteit, heldere positionering als community en als merk, vereenvoudiging van de verenigingsstructuur en diversiteit in financieringsbronnen.

We zoeken bestuursleden die:

 • Over bestuurlijke vaardigheden beschikken binnen de context van een vereniging.
 • Groot hart hebben voor het vrijwilligerswerk.
 • Kennis van en gevoel hebben voor (regionale) maatschappelijke/politieke ontwikkelingen.
 • Ervaring hebben met gericht netwerken en lobbyen.

Specifiek voor de bestuurssecretaris geldt:

 • Een rol van ‘spin in het web’ kunnen vervullen; verbindingen leggen en werkzaamheden coördineren.
 • Woonachtig in district Zuid (secretaris: bij voorkeur regio Eindhoven, gezien standplaats van het districtskantoor).

Specifiek voor het algemeen bestuurslid geldt:

 • Affiniteit met het thema Detentie heeft een zekere voorkeur. 

We vragen:

 • Onbezoldigde) inzet van gemiddeld 2 dagdelen per week (secretaris) en 1 dagdeel per week (algemeen lid) in te zetten voor een termijn van 4 jaar.
 • Zich te verbinden aan de vereniging Humanitas door middel van een lidmaatschap.

 We bieden:

 • Een prettig team van collega bestuurders.
 • Een introductieprogramma / gerichte opleidingsmogelijkheden.
 • De mogelijkheid om bestuurlijke of financiële ervaring op te doen of verder te ontwikkelen.
 • De kans om een persoonlijk netwerk op te bouwen met mensen in diverse soorten organisaties.
 • De kans om coachings vaardigheden (verder) te ontwikkelen.
 • Een periode van afwezigheid op de arbeidsmarkt zinvol te vullen op je CV.
 • Vergoeding van alle gemaakte reis- en onkosten.
 • Een veelzijdige functie binnen een vrijwilligersorganisatie die volop in beweging is.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ron Derkx, districtsmanager. Tel: 085-0448631. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar. Schriftelijke reacties zenden aan: Humanitas district Zuid; Antwoordnummer 11154, 5600 VC Eindhoven of via info.zuid@humanitas.nl onder vermelding van “vacature districtsbestuur”.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Humanitas staat jaarlijks voor bijna 60.000 mensen die het alleen even niet redden. Onze vrijwilligers zetten zich in voor meer dan 600 activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, daarbij ondersteund door betaalde krachten. Regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen zijn waarden die hier voorop staan.

Terug naar overzicht